Wo2Slachtoffers.nl

Kock, Henrikus Marinus

Geboortedatum:
1 september 1910 (Terheijden)
Overlijdensdatum:
1 november 1944 (Welberg (NB))

Biografie

Woonde in Welberg (NB). Zoon van Adrianus Franciscus Kock (26 februari 1885 Terheijden - 6 november 1918 Terheijden) en Cornelia Josephina Maria Domen (15 juli 1882 Dongen - 17 juli 1952 Tilburg). Ongehuwd. Rooms-Katholiek. Kapelaan. Studeerde voor priester aan het Groot-Seminarie in Hoeven. Vanaf november 1936 tot aan zijn dood kapelaan in het kerkdorp Welberg bij Steenbergen. Hij hield zich speciaal met jeugdwerk bezig. Eind oktober 1944 lag Welberg onder geallieerd vuur. Een twintigtal personen, onder wie de kapelaan, zocht zijn toevlucht in de kelder van het hoofd van de school. Nadat de eerste Canadezen van het Algonquin Regiment in het dorp waren verschenen, kwamen de mensen op Allerheiligen uit hun schuilplaatsen tevoorschijn. Zij dachten dat het dorp bevrijd was. Kapelaan Kock begroette de Canadezen in het Engels. Volgens 'Hun naam leeft voort' was er echter slechts sprake geweest van een verkenningspatrouille, die zich weer had teruggetrokken. Elders wordt aangegeven dat de Duitsers de Canadezen weer hadden verdreven. Een tekst op de site liberationroute.nl vermeldt dat Duitse krijgsgevangenen er getuige van waren geweest dat de kapelaan de Canadezen had begroet. Bij de tegenaanval waren de krijgsgevangenen bevrijd. De mensen die een schuilplek in de kelder van het schoolhoofd hadden gevonden, moesten tevoorschijn komen. Kock werd uit de groep gehaald. De Duitsers dachten blijkbaar dat hij de Canadezen inlichtingen had verstrekt. De kapelaan werd voor 'Schwein(hund)' uitgemaakt, meegesleurd naar de zijkant van het huis en met de kolf van een geweer - of: kolven van geweren - op het achterhoofd geslagen. Later is geconstateerd dat hij ook een buikwond had. Dat wijst erop dat hij met een bajonet is gestoken of dat er op hem is geschoten. De anderen werden tegen de muur gezet, maar mochten op zeker moment weer in de schuilkelder terugkeren. Later kregen ze tijdens een nieuwe Canadese aanval opdracht te vertrekken. Tijdens het vertrek lukte om de zwaargewonde de absolutie te geven. Ook kreeg hij nog wat water te drinken. Eenzaam stierf de kapelaan. Het gezelschap van zeventien personen bereikte ongedeerd Steenbergen. Op 5 mei 1955 is in Welberg de Kapelaan Kockstraat ten doop gehouden. Op het Bevrijdingsmoment in Welberg prijken de namen van 57 gesneuvelde Canadese militairen en dertig omgekomen inwoners van Welberg.

Pas twee dagen later - 3 november 1944 - gaven de Duitsers toestemming het stoffelijk overschot naar Steenbergen over te brengen, waar het in de tuin van het ziekenhuis van Steenbergen voorlopig werd begraven. Eind mei 1944 vond de herbegrafenis van de kapelaan in Welberg plaats.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
W.A. Brug, Hun naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen, Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1989 (gebaseerd op: De parochie van St. Cornelius te Welberg, in: Publikaties van het archivariaat Nassau-Brabant); site Brabantse Gesneuvelden; site liberationroute.nl; De moord op Kapelaan Kock, Vrije stemmen uit de Ganzestad, 11 juni 1945, site delpher.nl; Kapelaan H. Kock begraven. Indrukwekkende plechtigheid te Welberg, De stem: voor God, koningin en vaderland, 30 mei 1945, site delpher.nl; Bevrijding van Steenbergen en Welberg; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/Regionaal Archief Tilburg/Historisch Centrum het Markiezenhof (waaronder overlijdensakte 130/1944 gemeente Steenbergen); Bevrijdingsmonument Welberg, site 4en5mei.nl.