Wo2Slachtoffers.nl

Bos, van den, Wieger

Geboortedatum:
1 juni 1900 (Beetsterzwaag)
Overlijdensdatum:
1 april 1945 (Appingedam)

Biografie

Woonde in Appingedam, Woldweg 9. Zoon van Leffert van den Bos (12 juni 1870 Wijnjeterp) en Jantje Schoolstra (15 februari 1873 Beetsterzwaag). Huwde met Roelofke Jongsma (27 september 1899 Oldeholtwolde - 12 januari 1987). Directeur Cementindustrie v/h N.J. Doornbos. Vrijzinnig Hervormd. Lid verzet. Over zijn rol in het verzet bestaat geen eensgezindheid. De Oorlogsgravenstichting duidt hem aan als commandant van de BS (bedoeld zal zijn plaatselijk commandant). Volgens zijn kaart in het Groningse verzetsarchief behoorde hij tot de OD en de BS en was hij commandant van de eerstgenoemde verzetsorganisatie. Daarentegen meldt Brug dat hij tijdens de bezettingsjaren slechts zijdelings bij het verzet betrokken was en dat de Appingedamse BS-commandant J. Leugs hem had gevraagd na de oorlog tijdelijk de functie van burgemeester waar te nemen. Op paaszondag 1 april 1945 werd Van den Bos slachtoffer van één van de drie ploegen die de Duitse autoriteiten er in het kader van de Aktion Sommernacht op uit hadden gestuurd om belangrijke personen van de Ordedienst in Groningen uit te schakelen. Nadat SD-handlanger Jan Michiel Faber de weg naar de woning van de fabrikant had gewezen, schoot Kindel de Appingedammer dood. Het commando had eerder al de commandant en de plaatsvervangend commandant van de OD/BS 't Zandt gedood. Van den Bos' naam staat op een van de plaquettes op de gevel van het raadhuis aan de Wijkstraat in Appingedam. De stad eert hem voorts met de Wieger van den Bosstraat.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Overlijdensakte 37/1945 gemeente Appingedam, Brinks, Het Scholtenhuis, deel 1; Brug, Hun naam leeft voort...!; OVCG.