Wo2Slachtoffers.nl

Jack Kooistra

Jack Kooistra (Zwaagwesteinde, 1930) was tien toen de oorlog uitbrak. Hij raakte diep onder de indruk. De berichten over slachtoffers en de namen van gevallenen maakten een onuitwisbare indruk. Jack schreef ze huiverend van respect over in een schriftje. De doden van de oorlog zouden hem een leven lang achtervolgen. Met niet aflatende speurzin en met hulp van velen bracht hij bijzonderheden en tot nu toe onbekende details rond oorlogsslachtoffers aan het licht.

Bekend werd hij door het opsporen en ontmaskeren van nazibeulen, die hun straf hadden ontlopen. 'De Friese Wiesenthal' wordt hij ook wel genoemd.