Wo2Slachtoffers.nl

Mennen, Johannes Joseph

Geboortedatum:
12 oktober 1918 (Roggel)
Overlijdensdatum:
26 september 1944 (Roermond)

Biografie

Woonde in Roggel. Zoon van bakker Peter Mennen (12 april 1887 Roggel) en Maria Josephina Custers (2 januari 1885 Haelen). Ongehuwd. Bakker. Rooms-Katholiek. Lid verzet behorend tot LO- en OD-Roggel. Op 26 september 1944 namen Duitsers Mennen en zijn twee verzetscollega's Johannes Petrus Nicolaas Muis (28 augustus 1914 Venray) en Frits Coenen onder vuur. Muis was op slag dood. Mennen raakte door een longschot zwaar gewond en bezweek later in een Roermonds ziekenhuis aan zijn verwondingen. Coenen slaagde erin om ongedeerd te ontkomen. Er worden verschillende redenen genoemd, waarom de verzetslieden op pad waren. Brug schrijft dat ze, gekleed in blauwe overalls en ongewapend, de omgeving aan het verkennen waren. Cammaert meldt dat ze op weg waren naar een kelder op het terrein van het landgoed De Bedelaar. De Ordedienst had in de kelder wapens, munitie en uniformen opgeslagen. Het trio zou de wacht bij de kelder moeten aflossen. Ze werden echter gesignaleerd door parachutisten, die op dat ogenblik in het kader van een grote razzia de omgeving afkamden. In een noot laat de historicus vader Muis aan het woord: ,,'s Morgens was J. Muis met twee strijdmakkers weggegaan om verspreide Duitsers te ontwapenen en met die wapens de eigen mensen te bewapenen. Die ochtend, het was 26 september, werden evenwel razzia's gehouden en het drietal liep een groepje Duitsers tegen het lijf. Toen de Duitsers hen dreigden te fouilleren probeerde Muis te schieten. Een Duitser die achter hem stond, handelde sneller en schoot Muis een kogel door het hoofd.'' Nog weer een andere lezing, die te vinden is in De Limburger/Limburgs dagblad, luidt dat Mennen, Muis en Coenen in het bos tussen Roggel en Haelen wacht moesten houden bij een keet waarin een Duitse krijgsgevangene was opgesloten. De Oorlogsgravenstichting en overlijdensakte 309/1944 gemeente Roermond geven aan dat Mennen op 26 september 1944 is gestorven, maar onder anderen Cammaert vermeldt dat hij de volgende dag is gestorven. De Erelijst van Gevallenen noemt ook 27 september 1944 als sterfdatum. De naam van Mennen staat op een rechthoekige gedenksteen in Roggel met op de middenplaat de tekst: ‘Voor Kerk en Vaderland.’

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Cammaert, Het verborgen Front; W.A. Brug, Hun naam leeft voort...!; De LImburger/Limburgs Dagblad, 23 juli 2009; Erelijst van Gevallenen