Wo2Slachtoffers.nl

Boomsma, Jacobus Johannes

Geboortedatum:
6 juli 1910 (Sondel)
Overlijdensdatum:
6 november 1944 (Sneek)
Begraven op:
Nederlands Oorlogsgraf Kerkhof Sondel te Sondel
Rij: J. Graf: 15.

Biografie

Woonde in Sondel, Nr. 41. Zoon van Pieter Boomsma (21 september 1882 Lemmer – 9 november 1959 Sneek) en Helena van der Werff (4 februari 1882 Dokkum – 10 december 1953 Sondel). Huwde met Sijtske (roepnaam Tiete) van der Werff (2 juni 1912 Leeuwarden - 26 augustus 2007 Leeuwarden). Zijn zoon Pieter Boomsma (25 december 1941 Sondel) was vier jaar voorzitter van de Gereformeerde Kerken in Nederland en is directeur van de christelijke jongerenorganisatie Youth for Christ geweest. Eén van diens zoons is televisiepresentator Arie Boomsma. Winkelier. Gereformeerd. Lid verzetsorganisatie LO onder de schuilnaam Karel I. Boomsma (roepnaam Koos) bracht veel joden op onderduikadressen onder. In november 1943 kwam een Duitse militair bij hem in de winkel met de mededeling dat hij een ex-sergeant J.J. Boomsma als krijgsgevangene naar Lemmer moest brengen. Hij vertelde de Duitser doodleuk dat de gezochte vijfhonderd meter verderop woonde. Toen die ontdekte dat hij bij de neus was genomen en in de winkel terugkeerde, was de vogel net gevlogen. Boomsma nam de leiding van het LO-district dat het zuidwesten van Friesland bestreek over van Jouster Sjoerd Wiersma, die na de arrestatie van Uilke Boonstra diep had moeten duiken. ,,Hij was'', schrijft verzetsman en journalist Pieter Wijbenga ,,een organisator van groot formaat met veel zelfvertrouwen en een natuurlijk overwicht op zijn medewerkers, die hij met grote zorg wist te kiezen.'' Op maandagmorgen 6 november 1944 belde Boomsma in Sneek aan bij het door de SD bezette adres van J. Volkers aan de Oosterkade in Sneek. De Duitse militair die opendeed, zei: ,,Kommen Sie mal herein." ,,Potverdorie, dat nooit'', reageerde hij volgens Wijbenga. Hij poogde nog weg te komen. Het eerste schot schampte zijn hals, maar het tweede trof hem in een rugwervel en betekende dat hij direct dood was. Hoogstwaarschijnlijk is de kogel afgevuurd door Zollbeamte Erich Sallingré uit Laas über Oschatz bij Dresden. In Sondel en Bolsward zijn straten naar Boomsma vernoemd. Op een marmeren gedenkplaat aan de buitenzijde van het gemeentehuis in Balk staat zijn naam vermeld. Vlak na de bevrijding werd zijn vierde kind geboren, zoon Jacob Johannes Karel (zijn voornamen en zijn verzetsnaam). Op last van de Duitse autoriteiten moest zijn stoffelijk overschot kistloos worden begraven. Ondanks dit bevel is Boomsma op donderdag 9 november 1944 om 06.30 uur in een noodgraf op de Algemene Begraafplaats in Sneek ter aarde besteld. Enkele dagen later werd het lichaam weer opgegraven en in aanwezigheid van zijn zwangere weduwe herbegraven. Op 12 juli 1945 vond onder grote belangstelling de definitieve herbegrafenis plaats in zijn geboortedorp op de Nederlands Hervormde Begraafplaats.


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!