Wo2Slachtoffers.nl

Molenaar, Sjerp

Geboortedatum:
12 september 1923 (Bolsward)
Overlijdensdatum:
16 februari 1945 (Bolsward)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Loenen te Loenen
Vak: A. Graf: 497.

Biografie

Woonde in Bolsward, Schelte à Bolswertstraat 7. Zoon van straatmaker Foppe Molenaar (24 september 1899 Bolsward) en Dirkje Eekma (16 augustus 1901 Donkerbroek). Ongehuwd. Straatmaker. Geen kerk. Molenaar was gedwongen in Duitsland te gaan werken. Daar voelde hij door zijn haat tegen de Duitsers weinig voor. Tijdens een verlof zei hij tegen zijn moeder: 'Ik werk niet voor die rotmoffen en laat me niet weer pakken. Dan schieten ze mij maar dood.' Sjerp dook thuis onder. Op 16 februari 1945 vond er na de ontsnapping van boerenzoon Sjoerd Buwalda uit een kamer uit hotel De Wijnberg, waar hij was ingesloten, een razzia in Bolsward plaats met voornamelijk landwachters. Op zeker moment ging Molenaar suiker halen in het winkeltje van zijn oma in de Witherenstraat. Hij wilde de suiker ruilen voor boter. Op weg naar een boer op Laard en Zaard zag hij op de Cnossenlaan enkele Duitsers lopen. Aan hun sommatie te blijven staan gaf hij geen gehoor. Sjerp rende weg, maar kon een dodelijke kogel niet ontwijken. Midden in de winkel van zijn grootmoeder werd hij opgebaard. Na zijn begrafenis in Bolsward lag op het graf een krans, die afkomstig bleek te zijn van de algemeen als verrader bekend staande Jacob (Jappie) Rijpma. Deze werd snel verwijderd.

In eerste instantie begraven op de Algemene Begraafplaats in Bolsward. Herbegraven op het Nationaal Ereveld van de Oorlogsgravenstichting in Loenen, vak A, grafnummer 497.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Willem Haanstra, Bolsward in Oorlogstijd. Een schokkend relaas over verraad, verzet en verdriet in een kleine stad, Banga Book Productions Groningen, Groningen, 2007; Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 650; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakte 17/1945 gemeente Bolsward); site zoekakten.nl (familysearch.org).Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakte 17/1945 gemeente Bolsward); site zoekakten.nl (familysearch.org).