Wo2Slachtoffers.nl

Bruning, Siebrandus Johannes

Geboortedatum:
17 mei 1880 (Akkerwoude)
Overlijdensdatum:
18 februari 1944 (Murmerwoude)

Biografie

Woonde in Akkerwoude (gemeente Dantumadeel), Indijkslaan F13. Zoon van Johannes (Gerardus) Bruning en Hendrikje Jans Lap. Huwde 17 mei 1907 in Ternaard met Ruurdtje Bruinsma (2 januari 1884 te Nes (Westdongeradeel) - 7 april 1958 Leeuwarden). Timmerman/Veehouder/stoelenmatter. Rooms-Katholiek. Vermoedelijk door zijn doofheid gaf hij geen gevolg aan een sommatie van een Duitse militair om te stoppen. Zonder pardon werd hij van zijn fiets geschoten. De afgevuurde kogel drong links in de rug het lichaam binnen en verdween via de longen weer langs de rechter onderarm naar buiten. Op het grafmonument staat zijn voornaam vermeld als Siebe (was zijn roepnaam). Volgens de kerkelijke akte luiden zijn voornamen: Siebrandus Johannes. Het echtpaar Bruning ontving op 21 juni 2017 in Leeuwarden postuum de Yad Vashem.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra. Gemeentearchivaris Dantumadeel, heer Piet van der Bij. Overlijdensakte 22 d.d. 21 februari 1944 gemeente Dantumadeel. Simon Wiersma, Leeuwarden.