Wo2Slachtoffers.nl

Harinxma thoe Slooten, baron van, mr., Binnert Philip

Geboortedatum:
4 september 1893 (Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
12 februari 1945 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Willemskade 5. Zoon van rechter Leeuwarder rechtbank, later raadsheer gerechtshof Leeuwarden, Coert Lambertus baron van Harinxma thoe Slooten (11 december 1865 Beetsterzwaag - 26 maart 1927 Leeuwarden) en Johanna Maria Bieruma Oosting (10 april 1871 Oranjewoud - 2 oktober 1940 Leeuwarden). Huwde in 1927 met Aleida Sibilla - op grafsteen en in parenteel: Sybilla - Sara Geertsema (21 februari 1900 - 23 april 1975). Het echtpaar had twee kinderen. Rechter arrondissementsrechtbank Leeuwarden (vanaf najaar 1927). Daarnaast fungeerde hij eind jaren '20, begin jaren '30 enige tijd als plaatsvervangend kantonrechter in Beetsterzwaag. Hij was kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina. Verder stond hij aan het hoofd van het Bureau Afvoer Burgerbevolking (evacuatie) en bekleedde hij onder meer de functie van voorzitter van de Schoonheidscommissie van de gemeente Leeuwarden. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot LO-Leeuwarden, terwijl hij tevens rechter in het Veemgericht was. De moord op baron van Harinxma thoe Slooten is buiten de Duitsers omgegaan. De Landwacht was verantwoordelijk voor diens dood. Het motief is echter onduidelijk gebleven. Een vrouw die vanwege seksuele contacten met vijanden was aangehouden, zorgde ervoor dat de zaak kon worden opgelost. Ze had bezoek gekregen van een Landwachter, die haar had verteld dat hij eerder die avond een man op het Blokhuisplein had doodgeschoten. Zij wist zijn naam te noemen. Landwachter Sije Enne Koopmans (22 april 1911 Sneek) was door zijn chef Harm Sibma naar de rechter gestuurd om een huiszoeking te verrichten. Koopmans had anonieme briefjes te zien gekregen, waarop stond dat bij Van Harinxma thoe Slooten meer (gebruiks)goederen – textiel – aanwezig waren dan diens gezin nodig had. Volgens de Landwachter had Sibma hem opgedragen de magistraat ‘om te leggen’. Deze ontkende dat na de oorlog. Voordat Koopmans met drie andere landwachters, Hendrik Zomer uit Leeuwarden, Sjoerd Sonnema uit Anjum en C.J. Kole, naar de woning van het slachtoffer liep, had hij tegen zijn collega’s gezegd: ‘We zullen dien mijnheer wel eens even doodschieten.’ Na de huiszoeking moest Van Harinxma thoe Slooten met het viertal mee. Op het Blokhuisplein schoot Sonnema de rechter van achteren neer. Koopmans, die ook de joodse onderduiker Salomon Klein (28 januari 1906 Amersfoort - 18 april 1945 Hooglanderveen) had doodgeschoten, werd in april 1948 door het Bijzonder Gerechtshof in Leeuwarden tot de doodstraf veroordeeld. Eind november van datzelfde jaar is hem gratie verleend: de doodstraf werd omgezet in levenslang. Na een eis van levenslang legde het Bijzonder Gerechtshof landarbeider Sonnema twintig jaar gevangenisstraf op.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Pieter Wijbenga, Bezettingstijd in Friesland, deel III en rechtbankverslagen Leeuwarder Courant