Wo2Slachtoffers.nl

Steinmeijer, Johannes Bernardus Josephus

Geboortedatum:
31 januari 1921 (Losser)
Overlijdensdatum:
5 mei 1943 (Oldenzaal)

Biografie

Woonde in Noord-Berghuizen, Leemsteeg 29. Zoon van landbouwer/kolenhandelaar en eigenaar van transport- en grondverzetbedrijf Johannes Gerhardus Joseph Steinmeijer (13 maart 1896 Losser - 20 januari 1962 Oldenzaal) en Geertruida Haarman (21 september 1896 Weerselo). Ongehuwd. Transportarbeider. Rooms-Katholiek. Volgens het boek 'In Losser is niets gebeurd.......1940-1945' werkte de 22-jarige Steinmeijer 'als zovelen' op vliegveld Twente. Het was onder meer zijn taak om samen met zijn collega Linderhof met paard en wagen de post van het station Oldenzaal op te halen. De paarden en het materiaal waren ondergebracht in houtzagerij Smulders bij de kruising van de straatweg Enschede-Oldenzaal en de Vliegveldweg. Op de avond van 4 mei 1943 was Johan Steinmeijer vr de schuren bezig het paard voor de wagen te spannen, toen een Duitse legerauto met SS'ers of Grnen uit de richting Enschede naderde. Bij het kruispunt ging het voertuig, waar op de achterkant een mitrailleur was geplaatst, langzamer rijden. De mitrailleur draaide en nam de drie personen bij de schuren en een overbuurman die in zijn tuin stond onder vuur. Een van de kogels trof Steinmeijer in de hartstreek. Een dag later bezweek hij in het Rooms-Katholieke ziekenhuis in Oldenzaal aan zijn ernstige verwondingen. Hij is slachtoffer geworden van het afgekondigde standrecht tijdens de April-Meistaking van 1943. Gedurende de spertijd, die om acht uur 's avonds inging, was het verboden zich buiten te vertonen. Steinmeijer had vergunning voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Als hij aan het werk was, had hij een speciale armband om. Hij wordt niet vermeld in het slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting, hoewel hij onmiskenbaar een oorlogsslachtoffer is. De reden van het niet opnemen in het register is hoogstwaarschijnlijk dat hij in strijd met de statuten van de stichting op het vliegveld voor de Duitsers werkte en dus politiek onbetrouwbaar was.
Begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats in Oldenzaal.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
J.J. Luizink, In Losser is niets gebeurd.......1940-1945. Een terugblik. Getuigen, feiten en gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog, Stichting Historische Kring Losser, 1995; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 58/1943 gemeente Oldenzaal en 69/1943 gemeente Losser).