Wo2Slachtoffers.nl

Alberts, Willem

Geboortedatum:
14 mei 1923 (Beilen)
Overlijdensdatum:
17 november 1944 (Dalfsen)

Biografie

Woonde in Beilen. Zoon van landbouwer Hilbert Alberts (21 december 1880 Hijken, gemeente Beilen - 15 februari 1953 Beilen) en Anna Stadman (21 juni 1887 Hijken - 23 mei 1954 Assen). Ongehuwd. Landarbeider. Nederlands Hervormd. Hij was één van de zeker negen dodelijke slachtoffers, die de knokploeg van Kamp Erika in Ommen in de maanden september tot en met november 1944 maakte. Deze knokploeg was een groep van ongeveer vijftien geselecteerde bewakers onder leiding van kampcommandant Schwier (1*). Nadat opperwachtmeester Faure (2*), lid van het Kontroll Kommando van Kamp Erika, op 5 september 1944 bij het station in Dalfsen door een verzetsman was doodgeschoten, vonden forse razzia’s in Dalfsen en omgeving plaats. Daarbij werd de boerderij van J. van der Stouwe in brand gestoken. Vlak voor zijn dood had Faure de landbouwer willen arresteren, omdat er eerder twee onderduikers in diens boerderij waren aangetroffen. Bij het bezoek aan het boerenbedrijf had hij de agrariër in de schouder geschoten. Op 17 november 1944 vond een huiszoeking plaats bij landbouwer Broekema, bij wie een deel van de huisraad en het vee van boer Van der Stouwe was ondergebracht. Alberts en collega-onderduiker Lubbers trachtten via het dak te vluchten. De laatstgenoemde slaagde erin veilig de schuren te bereiken, maar Alberts werd op ongeveer tweehonderd meter afstand van de boerderij neergeschoten, toen hij over het bouwland probeerde weg te komen
(1*) Werner Schwier (1907).
(2*) Pierre Joseph Johan Faure (21 september 1906 ’s-Gravenhage).

Begraven op de Begraafplaats aan de Torenlaan in Beilen, grafnummer 64.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Guusta Veldman, Knackers achter prikkeldraad/Kamp Erika bij Ommen, 1941-1945, Uitgeverij Matrijs, Utrecht, 1993; Oorlogsgravenstichting; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 102/1944 gemeente Dalfsen en 89/1944 gemeente Beilen); site graftombe.nl