Wo2Slachtoffers.nl

Groot, de, Marinus Dingenis

Geboortedatum:
28 februari 1900 (Goes)
Overlijdensdatum:
8 oktober 1944 (Korteven/gehucht Oude Tol)

Biografie

Woonde in Goes, Lange Vorststraat 33. Zoon van veldarbeider Adriaan Willem de Groot (11 mei 1872 Goes - 14 april 1951 Goes) en Adriana Johanna Schrijver (3 december 1863 Goes - 25 juni 1948 Goes). Huwde op 16 juni 1920 in Goes met dienstbode Maria Siervogel (7 april 1898 Kloetinge - 21 oktober 1968). Het echtpaar had twee pleegkinderen. Handelsreiziger/kruidenier/koopman. Nederlands Hervormd. Lid verzet. Hij was betrokken bij de LO-Goes, de Ordedienst en het illegale blad Trouw. Marien de Groot was er verantwoordelijk voor dat de distributiebonnen, die bij een overval in de nacht van 31 augustus op 1 september 1944 op het distributiekantoor in Geersdijk (Noord-Beveland) buit waren gemaakt, voor een groot gedeelte naar Breda werden doorgestuurd. Bij de distributie van Trouw speelde hij ook een belangrijke rol. Weblogger 'den archivaris' meldt bovendien dat hij ondercommandant van de Inlichtingen Dienst was. De Groot stuurde 'daarbij jonge mensen aan, die verplicht voor de Duitsers moesten werken. Zij moesten, zeker wanneer ze bij de aanleg van verdedigingswerken werden ingeschakeld, hun ogen goed de kost geven, thuisgekomen hun bevindingen op tekening weergeven en die bij De Groot inleveren. Die droeg er dan zorg voor, dat ze bij de geallieerden terecht kwamen.' Vlak na de oorlog dacht men dat de arrestatie van De Groot op 3 oktober 1944 het gevolg was van verraad van de NSB'er Frans Dirkse, maar daarvan is Hans Sakkers, die een boek over standrechtelijke executies in Zeeland in de herfst van 1944 heeft geschreven, niets gebleken. Op 30 september 1944 werd verzetsman en marechaussee Willem Brandes (1*) bij een controle op de Sloedam aangehouden. Hij had onder meer brieven aan De Groot en Wouter Damen (2*) bij zich. Dat was voor Mittelstenscheid (3*), referent bij de Beauftragte des Reichskommissaris für die Provinz Zeeland, aanleiding om op 1 oktober 1944 Damen in Middelburg en twee dagen later De Groot in Goes aan te houden. Tijdens de huiszoeking bij de laatste werden eierbonnen gevonden, die afkomstig waren van een overval op het distributiekantoor in Wissekerke. Bij de inval wisten de illegale werkers Marie Mol en A. Gloulooze, die zich boven in de woonkamer bevonden, via een raam over de daken te ontsnappen. De Zeeuwse Beauftragte Münzer (4*) gaf later twee net weer in Zeeland gearriveerde Duitse politiebeambten opdracht om de arrestanten naar Den Haag over te brengen, zodat de zaak tegen hen goed kon worden onderzocht. Sturmscharführer Karl Lamm (5*) en Kriminalsekretär Untersturmführer Karl Klünner (6*) vonden volgens de eerstgenoemde dat de beide mannen wel meteen ter plaatse konden worden geëlimineerd. De auto met de gevangenen lag meerdere keren onder hevig granaatvuur. Op de Antwerpse Straatweg ten noorden van Korteven achtten de beide Duitsers verder vervoer van De Groot en Damen te gevaarlijk voor hun eigen veiligheid, want met de arrestanten zouden zij zich bij gevaar niet uit de voeten kunnen maken. In de buurt van het gehucht Oude Tol schoten de beambten elk van korte afstand een gevangene dood. Bij Klünner weigerde het machinepistool bij enkel-schot. Toen hij het wapen op salvo zette en vuurde, werd Damen door drie of vier schoten op slag gedood. De verzetsman uit Goes wordt in zijn woonplaats geëerd met de M. D. de Grootstraat. Na de oorlog is Lamm bij verstek tot twintig jaar cel veroordeeld. Hij was aangehouden, maar werd snel weer vrijgelaten en verdween. Toen een onderzoek tegen hem liep, bleek hij onvindbaar te zijn. Wat er tijdens de autorit is gebeurd berust daarom alleen op de lezing van Klünner. Op 20 april 1949 kreeg de Duitser, die voorts op 7 februari 1945 in Hollandseveld de weerloze Joodse onderduiker Szaja Reiner had doodgeschoten, een levenslange gevangenisstraf. De Bijzondere Raad van Cassatie verkortte de straf op 24 mei 1950 tot zestien jaar. Na tien jaar te hebben vastgezeten kwam hij op 23 mei 1955 op vrije voeten.
(1*) Willem Brandes (6 oktober 1919 Colijnsplaat - voorjaar 2001 Canada).
(2*) Wouter Josephus Damen (8 oktober 1901 Middelburg).
(3*) Hans Friedrich Mittelstenscheid. Na de oorlog werd hij tot vier jaar cel veroordeeld, omdat hij had deelgenomen aan het deporteren van minstens zevenduizend mannen naar Duitsland voor de arbeidsinzet en de arrestatie van mannen, die de vordering hadden genegeerd om zich voor verplichte arbeid in Duitsland te melden. Middelsten werd op 24 augustus 1950 over de grens gezet.
(4*) Karl Ernst Willi Münzer (12 september 1895 Münster - 11 juni 1969 Bad Iburg).
(5*) Karl Lamm (18 november 1907).
(6*) Karl Wilhelm Frans Klünner (8 maart 1904 Elmschenhagen).
De Groot is begraven op de Algemene Begraafplaats in Goes, 1e afdeling, 2e gedeelte, grafnummer 53.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Hans Sakkers, Duitse militaire standrechtelijke executies in Zeeland, september-december 1944, Uitgeverij Aspekt, Soesterberg, 2013; W.A. Brug, Hun Naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen, Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1989; NL-Verfahren (Niederländische Strafverfahren gegen Deutsche und Österreicher wegen im 2.Welkrieg begangener NS-Verbrechen), site www1.uva.nl; LO/LKP, Het Grote Gebod; Herdenking op 4 mei 2014, weblog den archivaris, site zeelandnet.nl; Oorlogsgravenstichting, met inbegrip geplaatst bericht van Korps Nationale Reserve (Nationale Landstorm Commissie); Zeeuwen Gezocht/voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl/West-Brabants Archief (waaronder overlijdensakten 52/1946 gemeente Goes en 11/1946 gemeente Woensdrecht).