Wo2Slachtoffers.nl

Derix, Peter Mathijs Leonard

Geboortedatum:
21 september 1914 (Horst)
Overlijdensdatum:
15 juli 1944 (Horst)

Biografie

Woonde in Hegelsom, G 207. Zoon van metselaar Jan Mathijs Derix (20 maart 1874 Horst – 17 juli 1964 Horst) en Auguste Amalie Prang (1*). Gehuwd op 6 januari 1940 met Petronella Kellenaers (negentien jaar eerder in Horst geboren). Tuinder (overlijdensakte gemeente Horst)/railwachter. Rooms-Katholiek. Derix is op de avond van 15 juli 1944 's avonds doodgeschoten. Er was sprake van wat tegenwoordig een 'vergismoord' wordt genoemd.

Een lid van de Wehrmacht wilde een Nederlander arresteren en aan een verhoor onderwerpen. E.K.R. Nitsche (2*), groepscommandant van de landwacht, moest hem vergezellen, evenals zijn collega-landwachter Seegers. Het was de taak van Nitsche om als tolk op te treden. Hij had nooit eerder aan een arrestatie hoeven mee te werken. Tot dan toe was hij alleen ingezet voor het verrichten van wachtdiensten bij materiaal-opslagplaatsen.

Toen Derix een vluchtpoging door de achterdeur ondernam, riep de Duitser volgens het rechtbankverslag in het Limburgsch Dagblad 'schieten'. Seegers, die opzij het huis stond, schoot in de lucht, maar Nitsche trof de man. Een uur later – om 22.00 uur – bezweek het slachtoffer aan zijn verwondingen. Inmiddels had de Wehrmachtman al vastgesteld dat hij Derix niet moest hebben, maar dat hij op zoek was naar iemand die Janssen heette.

De dader was overigens niet ten laste gelegd dat hij Derix had gedood, maar dat hij in diens richting had geschoten (3*). Op de zitting van het Bijzonder Gerechtshof in Maastricht, waarop Seegers als getuige verstek liet gaan, eiste de advocaat-fiscaal in september 1948 een gevangenisstraf van negen jaar. Twee weken later legde het hof een detentie van zes jaar op.

De naam van Derix staat samen met die van A. van der Burgt uit Sevenum op een plaquette op de buitenmuur van het stationsgebouw van de NS-halte Horst-Sevenum. Eveneens dtaat zijn naam op een van de twee platen op de zijwanden van de kapel die op het Oud Kerkhof aan de Kloosterstraat in Horst ter nagedachtenis aan de slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog is opgericht.

(1*) De achternaam van de moeder van Derix is niet geheel duidelijk. In drie huwelijksakten en een geboorteakte komt de achternaam Prang voor. De overlijdensakte van het slachtoffer vermeldt de achternaam Rang (of Rany).
(2*) Nitsche was geboren in Tjimahi in voormalig Nederlands Indië. Hij had een Duitse vader en een halfbloed moeder. In 1937 liet zijn vader zich tot Nederlander naturaliseren.
(3*) In het rechtbankverslag wordt niet gemeld dat hij de aanmerkelijke kans voor lief had genomen dat hij daarmee Derix dodelijk zou verwonden. Dit element moet in de dagvaarding tegen Nitsche zijn opgenomen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Overlijdensakte 86 d. d. 17 juli 1944 gemeente Horst, site oudkerhofhorst.nl; tekst over plaquette NS-station Horst-Sevenum op site 4en5mei.nl; Het landwachtdrama te Horst. Nitsche schoot de verkeerde dood, Limburgsch Dagblad, 21 september 1948, site delpher.nl; Ter voorkoming van misverstand, Limburgsch Dagblad, 22 september 1948, site delpher.nl; Zes jaren voor beruchte landverrader, Limburgsch Dagblad, 5 oktober 1948, site delpher.nl.