Wo2Slachtoffers.nl

Klingen, Johannes Albertus

Geboortedatum:
22 februari 1913 (Gilze en Rijen, Nederland)
Overlijdensdatum:
24 januari 1942 (Wassenaar Waalsdorpervlakte, Nederland)

Biografie

Woonde in Heemstede, Herenweg 103 A. Zoon van Johannes Klingen en Francisca Mechelina van der Heijden. Ongehuwd. Broeder/onderwijzer. Rooms-Katholiek. Lid verzet onder de schuilnaam broeder Joseph Albertus. Hij leidde een illegale zendinstallatie die rechtstreeks contact had met Engeland. Ook was lid van de spionagegroep ECH/3. Vanuit het broederhuis Saint Jean Baptist de la Salle zond hij ook berichten uit. Klingen werd een genie genoemd op het gebied van de radiotechniek. Reden waarom hij zich bezig hield met de verzending van (nieuws)berichten. Reeds voor de Tweede Wereldoorlog had Klingen patent aangevraagd voor de verspreiding van draadloze vliegtuigbesturing. Zelfs de Duitsers hadden op dat terrein bewondering voor hem. Klingen is op 26 mei 1941 gearresteerd tengevolge van verraad door de SD-medewerker Antonius van der Waals (11 oktober 1912 Rotterdam - 26 januari 1950 Scheveningen) in het broederhuis. Na zijn terdoodveroordeling is hij tegelijk gefusilleerd met Hendricus Machiel Cornelis Schoenmakers (19 februari 1914 Amsterdam). In Best is een straat naar hem vernoemd en in Heemstede een laan. Op donderdag 21 juni 1945 om 10.30 uur is in de St. Martinuskerk in Zaltbommel een uitvaartdienst voor hem gehouden. Postuum werd Klingen het Verzetsherdenkingskruis verleend. Klingen heeft geen aanwijsbaar graf. Tot nu toe is zijn stoffelijk overschot niet gevonden of ge´dentificeerd. Het is mogelijk dat het begraven is op het Ereveld te Loenen, waar zich 26 niet-ge´dentificeerde lichamen bevinden die op de Waalsdorpervlakte zijn aangetroffen. Ook bestaat de mogelijkheid dat zijn graf nimmer is ontdekt.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.
- ANNETTE OUDEJAND, Een familie in het verzet, Orlando, 2018.