Wo2Slachtoffers.nl

Geuze, Willem

Geboortedatum:
24 augustus 1895 (Nijmegen)
Overlijdensdatum:
15 september 1944 (Utrecht)

Biografie

Woonde in Zeist sinds 30 juni 1936. Zoon van Abraham Geuze (onderwijzer/leraar aan een middelbare handelsdagschool, 25 september 1865 Poortvliet – 16 september 1926 Wageningen) en Colina Levina Koole (5 januari 1864 Zierikzee – 14 augustus 1946 Arnhem). Gehuwd op 30 juni 1936 in Utrecht met Dorothea Wilhelmina Schouten. Eerder was hij gescheiden van Catharina Gerarda Geuze (19 april 1904 Dordrecht). Directeur Drukkerij fa. Boekhoven. Lid verzet. Van Boekhoven in het Begijnehof in Utrecht had naast Geuze ook een directeur, die NSB'er was. Daarom kon in het bedrijf geen illegale lectuur worden gedrukt. Collega Anton Pasman, eigenaar van drukkerij Labor aan de Amsterdamsestraatweg 705, deed dat wel. Hij drukte al van 1940 af illegale brochures, pamfletten en circulaires voor verzetsorganisaties en raakte eind 1941 betrokken bij het drukken van Het Parool. Hij beschikte echter niet over een zetmachine. Geuze bracht hem in contact met machinezetter Maarten van Donk en zetterijchef Den Ouden, die zetwerk voor hem verrichtten. De firma Boekhoven drukte veel Duitse en NSB-uitgaven, waardoor de onderneming beslist geen tekort aan papier had. Geuze zorgde ervoor dat tonnen papier uit het magazijn per bakfiets werden overgeheveld naar de drukkerij van Pasman. Na een inval van de Sicherheitsdienst, waarbij drukproeven van de illegale uitgeverij De Bezige Bij van Geert Lubberhuizen werden gevonden, is Geuze samen met Gerardus Johannes Willemse (11 juli 1871 Utrecht) en Pieter Zuijdendorp (20 december 1893 Utrecht) gearresteerd. De drie mannen zijn op 15 september 1944 om vijf uur 's middags in Fort de Bilt gefusilleerd. Hun namen staan op het herdenkingsmonument van Fort de Bilt. Postuum werd Geuze het Verzetsherdenkingskruis verleend.

Begraven op de Nieuwe Algemene Begraafplaats in Zeist, vak B, grafnummer 534.Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
T. Spaans-van der Bijl, Utrecht in Verzet 1940-1945, tweede, herziene druk, Stichting De Plantage, Utrecht, 2005; Oorlogsgravenstichting; A.M. Overwater, De gevallenen in de forten van Utrecht 1942-1945, eigen uitgave, Barendrecht, 1997; Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis/C.C van den Heuvel, W.J.C. Tensen (samenstellers), Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen Register Dragers Verzetsherdenkingskruis, Samson Uitgeverij, 1985; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 2185/1944 gemeente Utrecht en 634/1944 gemeente Zeist): Digitale Stamboom/Gemeentearchief Den Haag.