Wo2Slachtoffers.nl

Bogaard, Pieter

Geboortedatum:
9 april 1902 (Oudshoorn (Zuid-Holland))
Overlijdensdatum:
7 oktober 1944 (Rijswijk (Zuid-Holland))

Biografie

Woonde in Breda, maar was ondergedoken in Den Haag. Zoon van expediteur Cornelis Hendrik Bogaard (29 november 1876 Aarlanderveen - 13 april 1948 Maartensdijk) en Margaretha Maria Kok (8 februari 1869, Alphen, Zuid-Holland - 28 juni 1950 Breda). Huwde met Petronella Adriana – Nelly – Meijers (18 augustus 1901 Alphen - 10 augustus 1982). Het echtpaar had drie kinderen. Expediteur Bogaard kwam uit een geslacht van schippers. De familie Bogaard werd hard getroffen door de economische crisis van de jaren dertig. Hun bedrijf Rijn en Gouwe ging failliet. Op allerlei manieren werd geprobeerd aan de kost te komen, bijvoorbeeld met de handel in bloem- en groentezaden. In 1940 kon Pieter Bogaard portier worden bij de Machinefabriek Backer & Rueb in Breda. Het gezin verhuisde naar die stad. Zoon Harry noemde zijn vader tijdens een bijeenkomst op 7 oktober 2014, waarbij onder anderen zijn vader werd herdacht, een spontane en vriendelijke man, die gemakkelijk contact legde. 'Hij vertrouwde mensen ook makkelijk, misschien té makkelijk. En verder kon je hem sportief noemen: hij schaatste uitstekend; was ook scheidsrechter bij bij NAC in Breda. Rooms-Katholiek. Lid verzet van de LO-Den Haag onder de schuilnaam Piet Haag. Hij was een van de velen die ervoor zorgde dat spoorwegmensen, die na de door de regering in Londen uitgeroepen spoorwegstaking geld ontvingen. Bogaard maakte ook deel uit van de LO-Breda. Hij is gearresteerd, nadat de Duitsers in de vroege middag van donderdag 29 september 1944 een inval hadden gedaan op het adres Laan van Meerdervoort 415a in Den Haag. Dit pand was in gebruik bij de plaatselijke LO. De verzetsmensen zouden een week later naar een ander adres verhuizen, omdat de Laan van Meerdervoort 415a te bekend was geworden. De aanhouding van Bogaard en zijn verzetscollega's was het gevolg van de infiltratie van SD-handlanger en V-Mann Adriaan Breed (1*) in de Haagse LO. Op 7 oktober 1944 is Bogaard met negen anderen bij de spoorwegovergang bij 't Haantje in Rijswijk gefusilleerd. Dat was een represaillemaatregel voor spoorwegsabotage op het traject Den Haag-Delft. Zijn naam wordt vermeld op de plaquette van het herdenkingsmonument aan 't Haantje. Vlak na het overlijden van zijn echtgenote ontving zijn familie de brief waarin hem postuum het verzetsherdenkingskruis werd toegekend. In september 1980 nam zoon Harry de onderscheiding uit de handen van prins Bernhard in onrvangst.
(1*) Adriaan Breed (27 december 1920 Amsterdam – 16 december Winterswijk 1998). In juni 1948 is hij door het Bijzonder Gerechtshof in Den Haag ter dood veroordeeld. Begin 1950 werd hem gratie verleend, waarbij de doodstraf in levenslange gevangenisstraf is omgezet.

Begraven op Begraafplaats Oud-Rijswijk in Rijswijk, Eregraf.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Joop W. de Blij, Oorlog en verzet in de Prinsenstad 1940-1945: een overzicht van de gebeurtenissen in Delft in en rond de bezettingstijd, derde editie, pag. 369; Harry Bogaard, 't Haantje, zaterdag 7 oktober 1944, Historische Vereniging, Jaarboek 2015, pag. 103-111; Rogier van Aerde e.a., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I en II, J.H. Kok NV, Kampen en H. Nelissen, Bilthoven, meerdere drukken; Comité Verzetsherdenkingskruis/C.C. van den Heuvel, W.J.C. Tensen (samenstellers), Gedenkboek Verzetsherdenkingskruis, waarin opgenomen Register Dragers Verzetsherdenkingskruis, Samson Uitgeverij, 1985; Oorlogsgravenstichting; sit wewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 506B/1944 gemeente Breda en 229/1944 gemeente Rijswijk); site tracesofwar.nl; site online-begraafplaatsen.