Wo2Slachtoffers.nl

Wal, van der, Tjalke

Geboortedatum:
13 september 1891 (Kolderwolde (Friesland))
Overlijdensdatum:
16 augustus 1944 (Koudum)

Biografie

Woonde in Koudum. Zoon van Johannes van der Wal en Froukje Steigenga. Gehuwd met Ymkje Hoekema (zoon Johannes). Notarisklerk. Nederlands Hervormd. Lid verzet, behorend tot de LO en KP. Hij hield zich met huisvesting bezig. Van der Wal zorgde onder meer voor onderduikadressen voor joden. Hij verschafte voorts onderdak aan politieman en verzetsman Gerben Oppewal ('Gerard'). Na het verraad van ex-verzetsvrouw Miep Oranje (Edith) was hem aangeraden om onder te duiken (zie ook Ypma, Gerben). Dat advies sloeg hij echter in de wind. In de nacht van 16 augustus 1944 keerde de SD met de twee dagen eerder gearresteerde Gerben Ypma ('Klaas') in Koudum terug. Deze had zich gehouden aan zijn afspraak met Oppewal om twee dagen geen namen te noemen. De gezochten hadden intussen kans gezien te verdwijnen, met uitzondering van Van der Wal, die werd opgedragen even mee naar het gemeentehuis te komen. Op de Dammenseweg werd hij evenwel doodgeschoten. De destijds vijftienjarige Tjitte Folkertsma, die als boerenknecht op weg was om koeien te melken is getuige geweest van deze executie. Bij het begin van de Dammenseweg zag hij dat het slachtoffer naar buiten werd gebracht door enkele SD'ers. Uit angst stapte hij van zijn fiets en verschool zich achter een boom. Vanuit die positie kon hij waarnemen wat zich afspeelde. Achteraf bleek zijn schuilplekje niet ongevaarlijk te zijn geweest. Enkele kogels waren in bomen ingeslagen. In zijn woonplaats is een straat waar zijn weduwe woonachtig is geweest naar hem vernoemd. De naam van Tjalke van der Wal staat vermeld op een gedenkplaat in het voormalige gemeentehuis van de gemeente Hemelumer Oldeferd c.a. in Koudum.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Pieter Wijbenga, Bezettingstijd in Frieskland deel II; site nostalgisch.koudum.nl