Wo2Slachtoffers.nl

Hallema, Gerben

Geboortedatum:
17 juni 1922 (Poppingawier, nu: Poppenwier)
Overlijdensdatum:
4 februari 1945 (Grouw, nu: Grou)

Biografie

Woonde in Grouw, Hoanepôle 141. Zoon van landarbeider Jan Hallema (10 september 1884 Roordahuizum, nu: Reduzum - 19 oktober 1960) en Taetske Postma (18 januari 1881 Grouw - 21 december 1969). Ongehuwd. Boerenknecht. Nederlands Hervormd. Lid verzet. Op zondagmorgen 4 februari 1945 was hij met de was van een hele week op weg naar zijn ouders. Zelf werkte Hallema, die moest onderduiken om de arbeidsinzet te ontlopen, in de afgelegen buurtschap Pean onder Nes in de toenmalige gemeente Utingeradeel. Op de wandelweg langs het Pikmeer werd hij aangehouden door een patrouille van de SD. Hem werd te verstaan gegeven dat hij naar het centrum van het dorp moest lopen. Bij de Oosterveldsbrug ondernam hij een vluchtpoging. Om hem tot stoppen te dwingen werd enkele keren in de lucht geschoten, maar hij wist zijn achtervolgers van zich af te schudden. De knallen in de vroege morgen trokken echter de aandacht van de Oostenrijkse Gefreiter Anton Vigolz, die de wacht hield bij de zogenaamde Halbertsma-villa waar een aantal SD’ers hun intrede had genomen. Toen Vigolz, een erkend scherpschutter, de vluchter uit de Lytse Buorren de Stationstraat in zag hollen, loste hij een schot. De afgevuurde kogel trof Hallema dodelijk in het hoofd. Een groot deel van de dag bleef het lichaam op straat liggen. Zijn naam staat op het oorlogsmonument voor het voormalige gemeentehuis van de inmiddels niet meer bestaande gemeente Idaarderadeel. In overlijdensakte 15/1945 gemeente Idaarderadeel wordt Nes als woonplaats vermeld.
Buiten aanwezigheid van nabestaanden, buren, vrienden of kennissen is Hallema diezelfde zondag nog begraven op de Algemene Begraafplaats in Grouw, vak D, rij 9, nr. 14. Later vond een herbegrafenis plaats in Loenen, Ereveld Oorlogsgravenstichting, vak A, nr. 1103.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!