Wo2Slachtoffers.nl

Tuinstra, Douwe

Geboortedatum:
9 maart 1919 (Parrega)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp, gemeente Menaldumadeel)

Biografie

Woonde (tijdelijk) in Leeuwarden, Perkstraat 38. Laatste woonplaats Voorburg. Zoon van Eelke Tuinstra en Sjoeke Eekhof. Ongehuwd. Grondwerker/nachtwaker. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot de Binnenlandse Strijdkrachten. Tuinstra weigerde tewerkstelling in Duitsland en dook onder in zijn woonplaats en in Parrega. Ten gevolge van verraad is hij gearresteerd. Met twaalf anderen werd hij gefusilleerd als represaille voor sabotage op het spoorwegtraject Leeuwarden-Franeker en Leeuwarden-Buitenpost. Na de executie bleef zijn stoffelijk overschot en dat van de anderen een etmaal liggen als afschrikwekkend voorbeeld. Op zijn graf staat de toorts van de Stichting Friesland 1940-1945.


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra, Pieter Wijbenga: Friesland in de oorlog. Oorlogsgravenstichting. Overlijdensakte 89 d.d. 25 april 1945 gemeente Menaldumadeel en 437 d.d. 29 mei 1945 gemeente Voorburg.