Wo2Slachtoffers.nl

Tuinstra, Pieter

Geboortedatum:
9 mei 1901 (Nijeberkoop, gemeente Ooststellingwerf)
Overlijdensdatum:
12 oktober 1944 (Westerbork)

Biografie

Woonde in Assen, Burgemeester Jollesstraat 10a. Zoon van onderwijzer Fokke Tuinstra (5 januari 1872, Kooten, gemeente Achtkarspelen – 22 februari 1944 Assen) en Aukje Bosma (27 november 1868 Drogeham – 9 juni 1936 Heerenveen). Gehuwd met Dieuwke van Dijk. Het echtpaar had drie kinderen. Assuradeur (directeur-eigenaar van Tuinstra's assurantiekantoor en verzekeringsmaatschappij De Drie Provinciën). Nederlands Hervormd. Lid verzetsorganisatie Ordedienst. Namens de OD-Drenthe onderhield hij het contact met de Groningse zusterorganisatie. Hij stond in verbinding met chef-staf Jan Dijksterhuis (1*) van het gewest Groningen van de OD. Een brief van de Groninger advocaat Simon Redeker (2*) met het advies om een aantal met name genoemde reserveofficieren op te pakken vormde het beginpunt van een onderzoek, waarbij veel Groningse OD'ers, onder wie Dijksterhuis, in Duitse handen vielen. Tuinstra was één van de slachtoffers van deze arrestatiegolf, omdat zijn naam op een door de Duitsers gevonden lijst voorkwam. Naast zijn werk voor de OD werkte hij voor het illegale blad Vrij Nederland, zamelde hij geld in voor het Nationale Steunfonds, huisvestte hij onderduikers en zorgde hij voor vervalste legitimatiebewijzen. Na zijn allerminst geweldloos verlopen aanhouding op 26 september 1944 werd hij overgebracht naar het Groningse SD-hoofdkwartier Scholtenhuis, waar hij opnieuw gewelddadig werd aangepakt. Met zestien medegevangenen is hij op 12 oktober 1944 in Kamp Westerbork gefusilleerd. Voor zijn toenmalige woning Burgemeester Jollesstraat 10a in de Asser wijk Oud-Zuid werd op 30 oktober 2013 een struikelsteen (Stolperstein) aangebracht.
(1*) Jan Rengenier Dijksterhuis (31 maart 1898 Groningen – geëxecuteerd 25 september 1944 Westerbork).
(2*) Mr. Simon Petrus Redeker (30 januari 1910 Groningen – 29 maart 1987 Zuidlaren).

Tuinstra is gecremeerd in Kamp Westerbork. Symbolisch werd hij begin november 1945 bijgezet op Begraafplaats Esserveld in Groningen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Lucie Engberts, De lijst van Braaksma, Asser Historisch Tijdschrift, 20ste jaargang, nummer 1, maart 2010; Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen; Oorlogsgravenstichting; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakten 105 d.d. 17 december 1945 gemeente Westerbork en 11 d.d. 7 januari 1945 gemeente Assen); site struikelstenen-assen.nl