Wo2Slachtoffers.nl

Gjaltema, Sijtse

Geboortedatum:
25 mei 1920 (Surhuisterveen)
Overlijdensdatum:
12 oktober 1944 (Westerbork)

Biografie

Woonde in Surhuisterveen, Skieding 352. Zoon van veehouder Wiebe Gjaltema (13 februari 1884 Surhuisterveen - 9 december 1975 Drachten) en Jitske van der Hoek (2 januari 1892 Surhuisterveen - 30 januari 1968 Opende). Ongehuwd. Veehouder (overlijdensakte)/machinist (Groningse verzetskaart). Nederlands Hervormd. Lid verzet. Zijn kaart in het verzetsarchief vermeldt zowel de LO als de Ordedienst. Volgens Monique Brinks zat hij niet bij de OD, maar verrichtte hij incidenteel werk voor het verzet. Hij is overigens ook niet in Het Grote Gebod opgenomen. In september 1944 kwam hij Jan Gjaltema uit Opende (geen familie) tegen, die hem vroeg mee te gaan naar Tolbert om geld te beuren bij iemand die hem na een handeltje nog geld schuldig was. De koper, een NSB’er, wilde niet betalen. Voor het vertrek griste schuldeiser Gjaltema een paar kledingstukken van de kapstok mee als onderpand. De NSB-man gaf dit telefonisch door aan zijn vrienden van de Landwacht, die de Gjaltema’s vervolgens opwachtten. Jan Gjaltema wist schietend te ontkomen, maar Sijtse Gjaltema (1*) werd gegrepen. Via de Marechausseekazerne in Marum en het Scholtenhuis in Groningen kwam hij in Kamp Westerbork terecht, waar hij op 12 oktober 1944 met zestien lotgenoten werd gefusilleerd. Zijn naam staat op de gedenkplaat op de toren aan het Torenplein in Surhuisterveen.
(1*) Gjaltema’s voornaam wordt op minstens vier verschillende manieren geschreven (Sijtse, Sijtze, Sytse en Sietze). De schrijfwijze Sijtse, zoals die in de overlijdensakte voorkomt, is aangehouden.

Gjaltema is gecremeerd in Kamp Westerbork. In Groningen volgde op 2 november 1945 een symbolische bijzetting op Begraafplaats Esserveld in vak S.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
C. Reitsma, Tekens aan de weg – Tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland ’40-’45, BV Friese Pers, Leeuwarden, 1980; Oorlogs- en verzetscentrum Groningen; site 4en5mei.nl; Monique Brinks, Het Scholtenhuis 1940-1945, deel 1: Daden, Profiel Uitgeverij, Bedum/Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, 2009; Rogier van Aerde e.a., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I en II, J.H. Kok NV en H. Nelissen, Bilthoven, meerdere drukken; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakten 98/1945 gemeente Westerbork en 204/1945 gemeente Achtkarspelen); site genealogieonline.nl (stamboom Weening); Kwartierstaat Albert Gjaltema, home.kpn.nl/martinus.jongsma.