Wo2Slachtoffers.nl

Dwinger, Aron

Geboortedatum:
29 december 1887 (Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
26 april 1942 (Leusden, Kamp Amersfoort)

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Noordersingel 68. Zoon van Marius Dwinger en Mietje de Bruin. Gehuwd met Franika Dwinger. Koopman. Nederlands-IsraŽlitisch. Dwinger is slachtoffer geworden van een represaillemaatregel. Ype Schaaf beschrijft in een boek over Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog de achtergrond daarvan: ,,De eerste provocatie in Leeuwarden is niet van de WA gekomen, maar van een schooljongen die een bordje 'Verboden voor Joden' van een bankje sloopte in het Vosseparkje. Een ijverige NSB-er heeft dat feit aan de politie gerapporteerd, die het conform de voorschriften doorgaf aan de SD op het Zaailand. Prompt werden (natuurlijk) op zaterdag 11 april 1942 tien joodse mannen gearresteerd. De volgende dag zijn ze op transport gesteld naar het strafkamp Amersfoort. Dit ondanks het feit dat de vader van de jongen persoonlijk naar het Weeshuis is gekomen om de Duitsers uit te leggen dat het alleen maar om een kwajongensstreek ging. Ook opperrabijn Levisson heeft met de jodenster op gepleit voor zijn mensen in het hoofdkwartier van de SD. Hij is weggestuurd.'' Dwinger was ťťn van de tien gearresteerde mannen. Vijftien dagen later was hij al dood. Volgens de (voorlopige) lijst In Memoriam van Kamp Amersfoort was hij als gevolg van ontbering overleden. Het Digitaal Joods Monument en eerder al het boek van S. de Jong meldden daarentegen dat Dwinger is gefusilleerd. Volgens de beide laatste bronnen is nog een tweede Joodse Leeuwarder, David Simons (14 maart 1886 Hoogezand), in het Amersfoortse concentratiekamp geŽxecuteerd. De andere acht Joodse mannen overleefden de oorlog evenmin. Zes stierven nog in 1942 in concentratiekamp Auschwitz (Polen). Simon Benninga (22 mei 1879 Lemmer) en Abraham Feitsma (13 mei 1901 Leeuwarden) overleden op respectievelijk 25 januari 1943 en 15 maart 1944 in hetzelfde vernietigingskamp.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Overlijdensakte 26 d.d. 29 april 1942 gemeente Leusden; Digitaal Joods Monument; S. de Jong, Joods leven in de Friese hoofdstad 1920-1945. Voltooid verleden tijd; Ype Schaaf, Laarzen op de Lange Pijp. Leeuwarden in de Tweede Wereldoorlog