Wo2Slachtoffers.nl

Kooistra, Ruurd

Geboortedatum:
4 november 1920 (Rinsumageest)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp (nu: Dronryp), gemeente Menaldumadeel)

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Perkstraat 38. Zoon van Sjoerd Kooistra (waker nachtveiligheidsdienst) en Elisabeth van Breeden. Gehuwd met Elisabeth Reitsma. Kelner. Nederlands Hervormd Lid verzet behorend tot de Binnenlandse Strijdkrachten (BS). Ruurd was pelotonscommandant van de BS. Hij is met twaalf mannen gefusilleerd als represaille voor een aanslag op het spoorwegtraject Leeuwarden - Harlingen. Zijn naam staat op het gedenkteken bij de brug aan het Van Harinxmakanaal bij Dronrijp. Op zijn graf staat de toorts van de Stichting Friesland 1940-1945.Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Archief Jack Kooistra. Gemeentearchief Menaldumadeel.