Wo2Slachtoffers.nl

Kooistra, Wiebren

Geboortedatum:
31 augustus 1860 (Bolsward)
Overlijdensdatum:
6 december 1945 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Dokkum. Zoon van schipper/koopman/marskramer Tjeerd Kooistra (26 februari 1827 Harlingen – 15 oktober 1897 Dokkum) en Trijntje Osinga (22 maart 1827 Sneek – 8 maart 1906 Dokkum). Huwde op 22 april 1883 met Adriaana Douwma (26 mei 1862 Dokkum – 10 december 1945 Dokkum). Het echtpaar kreeg veertien kinderen. Lompenhandelaar/koopman/marskramer. Nederlands Hervormd. Kooistra was in zijn jonge jaren een topkaatser. In 1882 en 1889 won hij in Franeker de PC (1*). Dat is de belangrijkste kaatswedstrijd in Friesland. Hij behaalde op de PC ook nog zes maal de tweede prijs en een keer de derde prijs. Op latere leeftijd was hij in zijn woonplaats nog een bekende verschijning in Dokkum. Als lompenhandelaar ging hij vaak met zijn hondenkar op pad. Inmiddels al ruim over de tachtig maakte Kooistra op de middag van 3 mei 1943 – tijdens de April-Meistaking 1943 – samen met zijn zoon Klaas deel uit van een groep van ongeveer twintig mensen, die bij het brugwachtershuisje bij de Woudpoort in Dokkum met elkaar stonden te praten. Daarmee overtraden zij het samenscholingsverbod dat de bezetter enige dagen eerder had afgekondigd: op de openbare weg mochten niet meer dan vijf personen bij elkaar staan. Omstreeks kwart over drie verscheen een vrachtauto met leden van de Grüne Polizei, die het vuur op de groep openden. Jouke Zijlstra (2*) en Gerben Ronner (3*) waren op slag dood. Herman Adema (4*) bezweek op 15 mei 1943 in Leeuwarden aan zijn verwondingen. Ook Wiebren Kooistra werd ernstig gewond. Achtervolgd door een Duitser vluchtte zijn zoon in de richting van het oude kerkhof en schuilde achter alle bomen, die hij tegenkwam. Maar toch werd Klaas Kooistra in zijn rechterlong en dijbeen geraakt. De Kooistra's zijn naar het ziekenhuis overgebracht en werden, schrijft het echtpaar Postma-Te Nijenhuis, nooit meer de oude. Kooistra sr. kon zich nog slechts met houten krukken voortbewegen. Ruim twee jaar later overleed hij, zeer wel mogelijk (mede) als gevolg van zijn eerdere verwondingen. Zijn echtgenote overleefde hem maar vier dagen. Kooistra's naam staat sinds mei 2015 vermeld op het oorlogsmonument aan het Noorderbolwerk in Dokkum.
(1*) Permanente Commissie.
(2*) Zijlstra (15 januari 1870 Dokkum).
(3*) Ronner (1 oktober 1923 Dokkum).
(4*) Adema (7 april 1877 Musselkanaal).

Kooistra is begraven op de Algemene Begraafplaats aan het Damwoudsterreedje in Dokkum, vak XII, grafnummer 78.


Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Reinder H. Postma, Yvonne te Nijenhuis, De oorlog een gezicht gegeven, deel 3, Dokkum in de periode '40-'45, eigen uitgave, Oudwoude, 2014; Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 441; Pieter Breuker, Jan Pieter Janzen (beiden eindredactie), Minne Dijkstra, Jan van der Meij en Baukje Wytsma, De fiifde woansdei (De vijfde woensdag) 150 jier PC (1853-2003), Uitgeverij Van Wijnen, Franeker, 2003, pag. 255; sitewiewaswie.nl/site Alle Friezen/Tresoar (waaronder overlijdensakte 83/1945 gemeente Dokkum); site genealogieonline.nl (kwartierstaat Kooistra); site in-dokkum.nl.