Wo2Slachtoffers.nl

Treuen, Theodorus Gerardus Johannes Peter

Geboortedatum:
24 juli 1914 (Tegelen)
Overlijdensdatum:
17 september 1942 (Amsterdam)
Begraven op:
Nederlands Ereveld Loenen te Loenen
Vak: C. Graf: 67.

Biografie

Woonde in Steyl, Maasstraat 43. Slagersknecht. Rooms Katholiek. Lid verzet en leider van een verzetsgroep in Voerendaal. In die plaats was hij werkzaam bij een slagerij. Daar is hij verraden door een zekere Theelen uit Heerlen. Aanvankelijk was deze verrader een verzetstrijder. Later vluchtte hij naar het Vreemdelingenlegioen. Op 2 februari 1942 is Treuen door de Sipo gearresteerd. Kort voor zijn terechtstelling schreef Theo een afscheidsbrief aan zij ouders. Daarin staat onder meer: ,,Amsterdam, 17 september 1942. Dag allemaal, Vandaag is de beslissing gevallen. Alle moeite en zorg is blijkbaar tevergeefs geweest. Het heeft niet anders mogen zijn. Ik hoop dat God jullie de kracht geeft om dit alles te dragen. Als goede en degelijke Katholieken zal het U allen niet moeilijk vallen om dit offer te dragen. Al Uw gebeden zullen in elk geval niet tevergeefs geweest zijn en zullen U en ik er uiteindelijk toch de voordelen van genieten. Gods wil is dat ik vandaag mijn leven geef (om 4 uur nam.). Aan het nut van dit offer twijfel ik geen ogenblik. Dit is mijn grootste troost. Vergeefs is het nooit, ook U offer en lijden zal bijdragen aan den goeden afloop van deze bezoeking. Ik vertrouw ten volle dat God U allen de kracht geeft om dit offer in volle overgave aan zijn H. Wil te dragen. Dadelijk word ik in de gelegenheid gesteld om te biechten en communiceren. Daarna zal het nog makkelijker vallen om te scheiden van alles wat nog aan dit leven zou binden. Ik dank God dat hij mij heeft uitverkoren om voor zijn zaak mijn leven te geven. Ik vertrouw er op dat U allen er ook zo over denken en eindig met de hoop op een weerzien. Dag allemaal". Zijn naam staat op een monument bij Klein Zwitserland in Tegelen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!