Wo2Slachtoffers.nl

Gubbels, André Lambert Henri Maria

Geboortedatum:
26 mei 1921 (Bergen (Zuid-Limburg))
Overlijdensdatum:
11 augustus 1944 (Vught)
Begraven op:
Asputten Kamp Vught te Vught

Biografie

Woonde in Heerlen, Geleenstraat 8. Zoon van burgemeester Petrus Hubertus Gubbels van de gemeente Arcen en Velden (29 augustus 1895 Nederweert - 4 februari 1982) en Maria Wilhelmina Gertruda Hekkens (17 april 1892 Tegelen). Ongehuwd. Student. Rooms-Katholiek. Lid verzet met de schuilnaam Leon Serra. Veel informatie over Gubbels is of lijkt met elkaar in tegenspraak te zijn. Wel is men het er over eens dat hij op het station in 's-Hertogenbosch bij een controle is aangehouden met een vals persoonsbewijs en een revolver in zijn bezit. Cammaert en de site van het Nationaal Monument Kamp Vught noemen 4 augustus als arrestatiedatum. W.A. Brug en de site Oorlogsdoden Venlo houden het op 5 augustus 1944. De laatstgenoemde site vermeldt verder dat Gubbels zich samen met een groep studenten van de Tilburgse Economische Hogeschool bezighield met sabotage, het verspreiden van illegale lectuur en het verzamelen en vervoeren van vuurwapens. Brug geeft aan dat hij indertijd student in Tilburg was en zijn studie afbrak, nadat hij had geweigerd om de loyaliteitsverklaring te ondertekenen. Deze auteur maakt melding van dezelfde verzetsactiviteiten als de Venlose site. Volgens Cammaert, die het Limburgse verzet in zijn proefschrift minutieus heeft uitgeplozen, was Gubbels leerling van de Middelbare Technische School in Heerlen, verspreidde hij het illegale blad Je Maintiendrai, verrichtte hij koeriersdiensten en verzamelde hij inlichtingen. Bovenal speelde hij een belangrijke rol bij het opbouwen van de Raad van Verzet in Zuid-Limburg. Hij was de voornaamste medewerker van J.W. Creusen, die als hoofdkoerier van de RVV in Zuid-Nederland en als contactman tussen de landelijke leiding van de verzetsorganisatie en de regio fungeerde. Na zijn arrestatie kwam Gubbels in Kamp Vught terecht. Samen met dertien lotgenoten is hij als represaille voor de liquidatie van de 'politiek onbetrouwbare' politieman Petrus Johannes Adrianus van Bussel, alias De Kin (6 januari 1921 Heerlen - 8 augustus 1944 's-Hertogenbosch), door de Duitsers gefusilleerd. De naam van Gubbels staat bovenaan op de gedenksteen in het voormalige gemeentehuis op het Raadhuisplein in Arcen. Bovendien staat zijn naam op het monument op de fusilladeplaats en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught. Naar zijn vader is in Arcen het Burgemeester Gubbelsplein vernoemd.

Gubbels is gecremeerd in het concentratiekamp Vught.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.
Cammaert, Het Verborgen Front; W.A. Brug, Hun naam leeft voort...!; site Oorlogsdoden Venlo; site Nationaal Monument Kamp Vught; Oorlogsgravenstichting; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl, waaronder overlijdensakte 387/1947 gemeente Heerlen