Wo2Slachtoffers.nl

Sijtsma, Sijbren

Geboortedatum:
3 november 1896 (Wommels)
Overlijdensdatum:
13 april 1945 (Luinjeberd (Friesland))

Biografie

Woonde in Hemelum, Nr. 114. Zoon van werkman Douwe Sijtsma (6 mei 1868 Kubaard, gemeente Hennaarderadeel) en Maaike Kuperus (30 december 1872 Berlikum 14 januari 1951 Balk). Huwde op 30 juni 1921 in de gemeente Gaasterland met Andriesje de Groot (2 februari 1897 Echten - 8 augustus 1989 Sneek). Het echtpaar had vijf kinderen: Douwe, Maaike, Frans, Sijtze en Johannes. Machinist zuivelfabriek. Hij zat voor de SDAP in de gemeenteraad van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde. Later werd hij gereformeerd (1*) en sloot hij zich bij de Anti-Revolutionaire Partij (ARP) aan. 'Nooit werd er tevergeefs een beroep op hem gedaan om de misstanden in de vooroorlogse jaren in de gemeenteraad te brengen. Het vechten tegen onrechtvaardigheid heeft het hele leven van deze rechtlijnig denkende man gekenmerkt', aldus Bob Reitsma in het boek 'Tekens aan de weg Tekens aan de wand'. Hij was lid van het verzet en maakte deel uit van de LO-Hemelum en de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten. Sijtsma hield zich hoofdzakelijk bezig met de hulp aan onderduikers. Toen de Sicherheitsdienst het op hem had gemunt en hem bijna te pakken had, dook hij eerst bij zijn broer Sijtze in Balk en later bij familie van zijn echtgenote in Echtenerbrug onder. Bij een razzia in dit dorp op 8 maart 1945 is hij gearresteerd. Hij werd overgebracht naar SD-bolwerk Crackstate in Heerenveen, waar hij zwaar is mishandeld. Vlak voor de bevrijding werd zijn stoffelijk overschot en dat van Bouwe van Ens (2*) in een slootwal bij Luinjeberd aangetroffen. Sijtsma's naam staat op een plaquette in het toenmalige gemeentehuis in Koudum. In Hemelum is de Sijbren Sijtsmastrjitte naar hem vernoemd.
(1*) Van oorsprong was hij doopsgezind.
(2*) Van Ens (23 maart 1893 Slijkenburg).

Begraven op de Bijzondere Begraafplaats in Hemelum, rij I, grafnummer 17.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Catharinus Reitsma, Tekens aan de weg Tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland '40-'45, BV Friese Pers, Leeuwarden, 1980; P. Wijbenga, Bezettingstijd in Friesland, deel 3, De Tille Leeuwarden, 1995; W.A. Brug, Hun naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen, Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1989; site 4en5.nl; Rogier van Aerde e.a., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I en II, J.H. Kok NV, Kampen en H. Nelissen, Bilthoven, meerdere drukken, pag. 169; Oorlogsgravenstichting; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl/Tresoar (waaronder overlijdensakten 185/1945 gemeente Heerenveen en 44/1945 gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde); site zoekakten.nl (familysearch.org); site genealogieonline.nl (genealogie W. Bosma); site graftombe.nl; mededeling Sijbren Sijtsma uit Drachten; overlijdensadvertentie Leeuwarder Courant, 10 augustus 1989.