Wo2Slachtoffers.nl

Schukken, Hein

Geboortedatum:
17 mei 1902 (Jorwerd)
Overlijdensdatum:
22 augustus 1944 (Vught)
Begraven op:
Asputten Kamp Vught te Vught

Biografie

Woonde in Lions, Nr. 3. Zoon van Haite (Heins) Schukken (veehouder) en Trijntje (Jans) Heeg. Huwde met Tietje Kuindersma, (6 januari 1895 - 12 september 1978). Veehouder. Nederlands Hervormd. Lid verzet. Hij zorgde voor huisvesting van onderduikers en steunde de plaatselijke afdeling van de LO financieel. Vermoedelijk doordat zijn naam tijdens verhoren door de SD van andere arrestanten was gevallen, is hij op 14 juni 1944 in een hooiland aangehouden. Schukken werd naar het huis van bewaring in Leeuwarden overgebracht en daarna naar Vught getransporteerd. Op 22 augustus 1944 zijn ruim twintig verzetsstrijders uit de drie noordelijke provincies gefusilleerd. En van hen was Schukken. Op zijn grafsteen staat Hein H. Schukken. Die H heeft waarschijnlijk voor Haite gestaan. Het komt vaker voor dat op Friese grafstenen en in Friese akten na de voornaam, die de betrokkene bij zijn geboorte heeft gekregen, de voornaam van de vader plus een s wordt vermeld. Schukkens naam staat op een plaquette in de torenmuur van de Nederlands Hervormde kerk in Leons, zoals het dorpje tegenwoordig wordt genoemd. Ook staat zijn naam op het oorlogsmonument op de fusilladeplaats en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught. Zie ook Berghuijs, Adriaan.
Schukken is gecremeerd in het concentratiekamp Vught.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.
Overlijdensakte 42/1944 van de toenmalige gemeente Baarderadeel.