Wo2Slachtoffers.nl

Heijdenrijk, Aris

Geboortedatum:
10 januari 1909 (Rotterdam)
Overlijdensdatum:
22 januari 1945 (Dokkum)

Biografie

Woonde in Groningen, Frieschestraatweg 24/10. Op de verzetskaart van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen wordt nog een tweede standplaats vermeld: Leeuwerikstraat 132, Leeuwarden. Zoon van Cornelis Antonius Heijdenrijk (2 september 1873 Rotterdam – 11 november 1931 Rotterdam) en Henrietta Catharina Kempenaars (11 mei 1873 Rotterdam – 10 oktober 1956 Rotterdam). Huwde met Hiltje Bouma (3 september 1913 Leeuwarden). Het echtpaar kreeg op 12 juli 1941 in Leeuwarden een zoon, die Cornelis Albert heette. Kelner. Geen kerk. Heijdenrijk verhuurde een aantal kamers van zijn woning aan Harm Blaauw (1*), die onderdak verleende aan de uit het Scholtenhuis ontsnapte - of vrijgelaten - geheim agent Karel Mans (2*). De echtgenote van Heijdenrijk maakte buurman Hielke Vredevoogd deelgenoot van de spannende zaken die zich bij haar in de woning afspeelden. De buurman vertelde dit echter door aan landwachter Jan Kuil, met wie hij bevriend was. Die gaf deze informatie door aan zijn chef Oomke Bouman (3*), die op zijn beurt Robert Lehnhoff (4*) van de Sipo op de hoogte bracht. Een huiszoeking bij de familie Blaauw leverde geen bezwarend materiaal op. Nadat Blaauw evenwel had toegegeven dat Mans bij hem had verbleven, werd bij een tweede huiszoeking bij de familie Heijdenrijk een tas met papieren en geld onder de vloer gevonden. Op de Tweede Kerstdag van 1944 is het echtpaar gearresteerd. Mevrouw Heijdenrijk kwam weer vrij, maar haar echtgenoot en Blaauw werden een kleine maand later samen met achttien lotgenoten in Dokkum gefusilleerd als represaille voor het doodschieten van de Duitse Sipo-man Jakob Maus en het zwaar verwonden van de Belgische chauffeur Raoul de Keuckelaere. De laatstgenoemde bezweek op 24 januari 1945 aan zijn ernstige verwondingen. De naam van Heijdenrijk staat op monumenten op de fusilladeplaats aan de Woudweg en op de Noorderdwinger in Dokkum.
(1*) Harm Engbert Blaauw (15 september 1917 Amsterdam).
(2*) Karel August Mans (11 november 1913 Majalengka, Nederlands-Indië - 18 februari 1981 Haarlem).
(3*) Opperschaarleider Oomke Bouman van de Landwacht, terechtgesteld 12 februari 1949 Groningen.
(4*) SS-Hauptscharführer en Kriminalskretär Robert Friedrich Lehnhoff (11 augustus 1906 gehucht Mehle, gemeente Elze onder Hildesheim, Duitsland – geëxecuteerd 24 juli 1950 Groningen). Hij staat bekend als Robert Wilhelm Lehnhoff, maar de burgerlijke stand van de gemeente Elze vermeldt Friedrich als tweede voornaam.

Begraven op het Erehof van de Noorderbegraafplaats in Leeuwarden, rij 4, vak IE, grafnummer 12.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Monique Brinks, Het Scholtenhuis 1940-1945, deel 1: Daden, Profiel Uitgeverij, Bedum/Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen, 2009; Oorlogs-en Verzetscentrum Groningen (OVCG); site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 18/1945 gemeente Dokkum en 735/1945 gemeente Groningen); Digitale Stamboom/Stadsarchief Rotterdam; Kim Heijdenrijk, Stamboom van de familie Heijdenrijk, site freewebs.com/kimheijdenrijk/stamboom.htm; site 4en5mei.nl