Wo2Slachtoffers.nl

Kooij, Jan

Geboortedatum:
16 oktober 1924 (Koudum, gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde)
Overlijdensdatum:
26 december 1944 (Sneek)

Biografie

Woonde in Sneek, Spoorstraat 3. Zoon van schoolhoofd Johannes Kooij (12 februari 1893 Visvliet - 13 juli 1927 Haulerwijk) en Grietje Jeltje Schut (1 november 1901 Koudum – 17 september 1957 Sneek). Ongehuwd. Zonder beroep. Gereformeerd. Lid van de Christelijke Voetbalvereniging ONS in Sneek. Op de Oosterdijk in zijn woonplaats is Kooij door een Duitse soldaat doodgeschoten. Op Tweede Kerstdag was hij op het ijs (vermoedelijk aan het schaatsen) en maakte hij opmerkingen in de richting van enkele jongedames over hun samenzijn met Duitse militairen. In het begin van de avond liep Kooij op de Oosterdijk. De eerder genoemde jongedames wandelden daar ook en wezen de soldaat op Kooij. Die vernam dat en rende hard hollend weg. De Duitser schouderde zijn geweer en vuurde enkele malen op de vluchteling. Kooij werd geraakt en was op slag dood. Mevrouw Akkerman die ook op de Oosterdijk liep met vriendinnen, werd eveneens geraakt. Daar heeft zij haar hele leven fysiek ongemak aan overgehouden. Aan een broer van Jan Kooij heeft zij later verteld hoe deze werd neergeschoten. Volgens haar tilde de Duitse soldaat het hoofd omhoog van de roerloos op zijn buik liggende Jan omhoog en liet het meteen weer vallen, toen hij zag dat Jan dood was. Een broer van het slachtoffer kwam achter de identiteit van de jongedames die bij het incident betrokken zijn geweest. Zij weigerden verdere details te verstrekken (1*). De historische site van Koudum meldt dat de dood van Kooij op 4 mei 1946 werd herdacht en dat namens het dorp door de Oranjevereniging een krans op zijn graf werd gelegd.
(1*) Jan Kooij was blijkbaar een niet al te gemakkelijk persoon. Tijdens de oorlog kwam hij volgens de site historisch.koudum.nl wel in Koudum bij de onderduikers in het Arkje by It Feitesān. Koudumer Sipke Tjerkstra merkte over hem op: 'Jan Kooij wie in grutte sterke fint en in rūzjesiker. Hij hat in kear probearre it boatsje fan de ūnderdūkers sinke te litten' (Jan Kooij was een grote sterke vent en een ruziezoeker. Hij heeft een keer geprobeerd het bootje van de onderduikers te laten zinken).

Begraven op het kerkhof naast de Nederlands Hervormde Kerk in Koudum.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Mededelingen Romke Akkerman; site historisch.koudum.nl; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte 340/1944 gemeente Sneek); site graftombe.nl.