Wo2Slachtoffers.nl

Dijkstra, Durk

Geboortedatum:
26 april 1915 (Terzool)
Overlijdensdatum:
6 april 1945 (Nijemirdum)

Biografie

Woonde in Terzool. Zoon van Willem Dijkstra (bloemenhandelaar) en IJnskje Rienstra. Huwde met Freeke Grietje Bouwman (kinderen: Trijntje, IJmkje en Durkje). Groentehandelaar. Gereformeerd. Lid verzet en behorend tot de LO-Rauwerderhem (in begin 1984 is deze gemeente na herindeling ondergebracht in de gemeente Boarnsterhim, nu: na herindeling opgenomen in de gemeente Sķdwest-Frysl‚n). Verder was hij sectiecommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Hij is zijn verzetswerk gestart met de bezorging van illegale blaadjes. Later herbergde hij onderduikers, zorgde hij voor onderduikplaatsen en hielp hij bij de opslag van door de Geallieerden gedropte wapens. Tengevolge van verraad is hij op 29 maart 1945 in zijn woning gearresteerd. Een spion, die door de SD was ingeschakeld om wapens in de Lege GeaŽn op te sporen, had geconstateerd dat er bij de groentekoopman een bijeenkomst van jonge mannen moest hebben plaatsgevonden. Tegelijk met Dijkstra werd ook de bij hem ondergedoken Herre Winia (4 november 1910 Amsterdam) aangehouden. Een dag later vernielden Duitse politiemensen het interieur van zijn woning door een handgranaat naar binnen te gooien. Tevoren hadden ze waardevolle spullen uit het huis gehaald. Samen met drie anderen zijn Dijkstra en Winia op de Zandvoorderhoek onder Nijemirdum gefusilleerd. De namen van beiden staan op oorlogsmonumenten op de fusilladeplaats en bij de N.H. Kerk in Raerd (vroeger Rauwerd). Pas anderhalf jaar na de fusillade wees een Duitser, die tot het vuurpeloton had behoord, de plaats aan waar Dijkstra en zijn lotgenoten waren begraven. Hij is herbegraven op de Begraafplaats in Terzool (nu: Tersoal), ligging zuidkant, nr. 3.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!