Wo2Slachtoffers.nl

Dolk, Antonius Marie Cornelis

Geboortedatum:
3 maart 1919 (Rotterdam)
Overlijdensdatum:
20 september 1944 (Rhenen)

Biografie

Woonde in Renkum, Bokkedijk 10 (steenfabriek v.d. Loo) bij de familie v.d. Kamp. Naar dat adres vertrok hij op 2 oktober 1942. In de zomer van dat jaar woonde hij nog aan de Dijkstraat 13 in Wageningen. Zoon van notaris Petrus Jorus Marie Dolk (18 juli 1878 Rotterdam - 1 april 1965 Rotterdam) en Hermina Antonia Maria Zoetmulder (24 april 1885 Schiedam). Ongehuwd. Landbouwkundig student aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Rooms-Katholiek. Hij was betrokken bij het studentenverzet. Sinds het geallieerde offensief Market Garden wordt hij vermist. In het Gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke Academische Gemeenschap staat over hem vermeld: 'Tijdens de verwarring ontstaan na de landing van de Airbornes (parachutisten, red.) bij Renkum schijnt hij door de Wehrmacht opgepikt te zijn, waarna niemand meer iets definitiefs over hem weet te vertellen. De oorlogstijd bracht hem vaak in gevaar. Haalde de één of ander iets uit wat de bewindvoerders uit die dagen niet aanstond, dan werd er niet lang gezocht en Ton Dolk heeft op die manier een aardig tijdje in de Arnhemse Koepel opgeknapt. Mager en vol werklust kwam hij dan terug. Men vertelt dat de SS hem gevangen nam toen hij van Wageningen uit in Nederlands legeruniform de Engelse linies trachtte te bereiken.' Zijn naam staat op de gedenksteen in de aula van de universiteit in Wageningen en de namenwand van het Monument voor de Gevallenen in Wageningen.

Dolk heeft geen aanwijsbaar graf.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.
Site Wageningen 1940-1945 (wageningen1940-1945.nl), onder meer Gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke Academische Gemeenschap, Sanctus Franciscus Xaverius Wageningen; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl; Digitale Stamboom (Rotterdam); geneologieonline (Berkemeijer Genealogie); https://sites.google.com/site/oorlogsvermisten/.