Wo2Slachtoffers.nl

Tinkelenberg, George Christianus

Geboortedatum:
31 augustus 1901 (Hoorn (Noord-Holland))
Overlijdensdatum:
8 maart 1945 (Dongjum (Friesland))

Biografie

Woonde in Sijbrandaburen. Zoon van Ernst Lodewijk Tinkelenberg en Christina Catharina Westerburger. Huwde met Maria van Leeuwen (twee kinderen). Hoofdonderwijzer openbare lagere school. Evangelisch Luthers. Lid verzet onder de schuilnaam Schuman en behorend tot de LO-Rauwerderhem en de Ordedienst. De familie Tinkelenberg stelde haar huis voor allerlei verzetsactiviteiten beschikbaar. Zo was de woning een doorgangsadres voor joodse onderduikers. Tinkelenberg, een voormalig officier in het Nederlandse leger, was voorts commandant van district 9 van de Binnenlandse Strijdkrachten, dat de toenmalige gemeenten Idaarderadeel, Rauwerderhem en Utingeradeel omvatte. De Duitsers waren daarvan op de hoogte. Op 3 februari 1945 was niet alleen gewestelijk operatieleider van de BS Philip Willem Pander en diens adjudant Folkert Wierda gearresteerd, maar was bovendien hun archief in Duitse handen gevallen. Vijf dagen later vond een razzia plaats in de LegeaŽn, het gebied tussen Sneek en Rauwerd (nu: Raard). Na de omsingeling van Sijbrandaburen werd Tinkelenberg gearresteerd. Met vijf medeverzetsstrijders is hij in eerste instantie opgesloten in het politiebureau in Sneek, maar al snel werd hij overgebracht naar het SD-hoofdkwartier Crackstate in Heerenveen. Daar is hij zwaar mishandeld. Als represaille voor de aanslag op de SD-tolk/medewerkster Grietje Sinnema begin maart 1945 werd Tinkelenberg met vier anderen gefusilleerd. De stoffelijke overschotten moesten een etmaal als afschrikwekkend voorbeeld blijven liggen. De naam van Tinkelenberg staat op een gedenkteken langs de weg tussen Dongjum en Boer, een gedenksteen in de hervormde kerk in Dongjum en een monument tegenover het voormalige gemeentehuis van Rauwerderhem in Raerd. In Sibrandabuorren is een straat (Tinkelenbergstrjitte) naar hem vernoemd.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!