Wo2Slachtoffers.nl

Wierda, Egbert Mark

Geboortedatum:
26 april 1918 (Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp (nu: Dronryp))

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Emmakade 73. Ongehuwd. Student theologie. Gereformeerd. Lid verzet behorend tot de LO/KP Leeuwarden. Hij deed aan sabotage, spionage en bemoeide zich met wapendropping. Egbert leverde voor de overval op de Leeuwarder gevangenis op 8 december 1944 plattegronden. Op zondag 8 april 1945 is hij gearresteerd. Omdat hij slechts was gekleed in een pyjama en een overjas mocht hij kleding van huis halen. Toen werden ook zijn beide broers Hijltje en Klaas Jan Wijpcke ontdekt. Allen werden overgebracht naar het SD-bolwerk Burmaniahuis in Leeuwarden. Als represaille voor aanslagen op de spoorwegtrajecten Leeuwarden - Franeker en Leeuwarden - Buitenpost is hij met twaalf anderen gefusilleerd aan de voet van de dijk van het Van Harinxmakanaal. Zijn naam staat op een aldaar aangebracht monument. Op zijn graf staat de toorts van de Stichting Friesland 1940-1945. In Leeuwarden is een straat naar de gebroeders Wierda vernoemd. Op een muurschildering van het christelijk gymnasium in Leeuwarden is zijn naam aangebracht.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Stichting 1940-1945 Friesland. Verzetsmuseum Friesland, Leeuwarden. Administratie Noorderbegraafplaats Leeuwarden. Christelijk gymnasium Leeuwarden.