Wo2Slachtoffers.nl

Wierda, Klaas Jan Wijpcke

Geboortedatum:
21 mei 1921 (Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp (nu: Dronryp))

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Emmakade 73. Ongehuwd. Student. Gereformeerd. Lid verzet behorend tot de LO/KP-Leeuwarden. Hij hield zich bezig met sabotage, spionage en wapendropping. Op zondag 8 april 1945 is hij samen met zijn broer Hijltje thuis gearresteerd. Zijn andere broer Egbert Mark was kort tevoren aangehouden. Omdat die slechts gekleed was in een pyjama en een overjas mocht hij kleding halen. Thuis ontdekten de SD'ers de beide broers en werden ook zij meegenomen. Allen werden overgebracht naar het SD-bolwerk Burmaniahuis in Leeuwarden. Als represaille voor aanslagen op de spoorwegtrajecten Leeuwarden-Franeker en Leeuwarden-Buitenpost is hij met twaalf anderen gefusilleerd aan de voetdijk van het Van Harinxmakanaal in Dronrijp. Op zijn graf staat de toorts van de Stichting Friesland 1940-1945, terwijl in Leeuwarden een straat naar de gebroeders Wierda is vernoemd.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Zie onder zijn broers.