Wo2Slachtoffers.nl

Jong, de, Hijltje

Geboortedatum:
7 augustus 1891 (Wanswerd (nu: Wânswert))
Overlijdensdatum:
12 januari 1945 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Ferdinand Bolstraat 56. Zoon van scheepstimmerman Johannes de Jong (20 mei 1862 Warga - nu: Wergea - gemeente Idaarderadeel, later Boarnsterhim, nu: Leeuwarden – 17 december 1942 Leeuwarden) en dienstbode Akke Katsma (2 januari 1861 Deinum, gemeente Menaldumadeel – 16 januari 1944 Leeuwarden). Gehuwd op 8 maart 1916 met Tjimkje Weistra (2 september 1894 Leeuwarden). Slager bij Gebr. De Vries in Leeuwarden. Op 12 januari 1945 voldeed De Jong om ongeveer half acht 's avonds niet aan een sommatie om op het Leeuwarder spoorwegemplacement te blijven staan. Meteen werd hij doodgeschoten door een beambte van de Duitse spoorwegen. NS-employé Johann Wijgert had hem betrapt op diefstal van kolen. Deze meldde het voorval aan de Duitse bewaking, die direct maatregelen nam. Nadat het slachtoffer was neergeschoten, brachten de opperwachtmeesters De Kok en De Jong het stoffelijk overschot naar het toenmalige Stadsziekenhuis, waar het werd gekist.

Begraven op de Huizumer Begraafplaats in Leeuwarden/Huizum, vak 3A, rij 9, grafnummer 27.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 434; site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakte 32/1945 gemeente Leeuwarden)