Wo2Slachtoffers.nl

Vlemminx, Bernardus Martinus Petrus Arnoldus

Geboortedatum:
31 augustus 1924 (Oirschot)
Overlijdensdatum:
1 oktober 1944 (Langenberg, gemeente Boxtel)

Biografie

Woonde in Oirschot. Zoon (vierde van twaalf kinderen) van Johannes Franciscus Vlemminx (machinesteller, 19 juni 1889 Oirschot - 1 augustus 1970 Oirschot) en Digna Maria Mutsaers (27 juni 1883 Tilburg - 16 augustus 1974 Eindhoven). Ongehuwd. Student St. Jozefkweekschool in Eindhoven. Rooms-Katholiek. Lid verzet behorend tot de LO-Oirschot en de Partizanen Actie Nederland (PAN). Volgens Gied Segers, schrijver van een boek over de bezettingsjaren in Boxtel, stond Vlemminx in Oirschot bekend als 'een wat roekeloze jongeman'. Het verzet zou hem herhaaldelijk tot voorzichtigheid hebben gemaand. Vermoedelijk op zondag 1 oktober 1944 vertrok hij samen met de Rotterdammer Pieter van Boven (1*) uit Oirschot om door de Duitse linies naar Eindhoven te gaan. Voor zover bekend moest Vlemminx, aldus Segers, in opdracht van de commandant van de PAN een bericht naar de al op 18 september 1944 bevrijde stad brengen. Tegen de avond pakte een Duitse patrouille de beide 'line-crossers' in de buurtschap Langenberg onder Boxtel op. Omdat de mannen niet uit Boxtel kwamen, was het de Duitsers wel duidelijk dat zij op weg waren naar geallieerd gebied. De Feldgendarmerie bracht hen naar de herberg van de familie Van Maaren aan de Schijndelsedijk, waar overste Jungwirth van de 59e Infanteriedivisie hun standrechtelijk de doodstraf oplegde. Waarschijnlijk heeft hij hen als spionnen beschouwd. Er is geopperd dat Van Boven een situatietekening van het Rotterdamse havengebied bij zich had, terwijl het duo volgens een andere lezing Duitse stellingen bij het afwateringskanaal in kaart zou hebben gebracht. Vast staat alleen dat Vlemminx onverstandigerwijze een armband van de inmiddels ontbonden PAN (2*) bij zich had. Om half negen 's avonds werden de beide mannen met een schot in het hoofd door de Feldgendarmerie in de buurt van de woning van landbouwer J. van Kempen aan de Langenberg 1 gedood. De laatstgenoemde had twee schoten gehoord en was naar buiten gegaan om te kijken wat er aan de hand was. Twee Duitsers met een wapen in de hand hadden hem bevolen weer naar binnen te gaan. Het lichaam van Van Boven werd de volgende dag - maandag 2 oktober 1944 - met een laag zand bedekt nabij Van Kempens woning aangetroffen. Het stoffelijk overschot van Vlemminx werd pas op 5 april 1945, net ver van de plek waar eerder Pieter van Boven was gevonden, in een sloot door landbouwer A. van Hal ontdekt. Hij is begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Petrus te Oirschot, rij C23, grafnummer 13. De naam van Vlemminx staat op een van de gedenkramen in de kapel van de Heilige Eik in Oirschot.
(1*) Pieter Cornelis Johannes van Boven (10 augustus 1919 Rotterdam)
(2*) De Partizanen Actie Nederland was op 24 september 1944 ontbonden. Leden van de PAN konden zich bij de stoottroepen van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten melden.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Gebaseerd op: Gied Segers, Beelden uit de Bezettingsjaren. Boxtel 1940-1944, Drukkerij-Uitgeverij De Kempen BV, Hapert 1984; Oorlogsgravenstichting; LO/LKP, Het Grote Gebod; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; site wiewaswie.nl/Digitale Stamboom (Eindhoven), waaronder overlijdensakten 23/1946 gemeente Oirschot en 49/1945 gemeente Boxtel; genealogieonline.nl (vd Schoot en v Gelder); site 4en5mei.nl; familiesite vlemminx.com.