Wo2Slachtoffers.nl

Melot, Bernhard Guillaume Hubert

Geboortedatum:
18 januari 1897 (Vught)
Overlijdensdatum:
18 augustus 1944 (Vught)
Begraven op:
Asputten Kamp Vught te Vught

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Steijnstraat 48. Zoon van rijksambtenaar Mathieu Gerard Hubert Melot (13 november 1863 Maasbree - 20 januari 1930 Nijmegen) en Derkje Honders 17 juni. 1863 buurtschap Hien bij Dodewaard - 19 maart 1927 Nijmegen). Huwde op 6 juli 1920 in Katwijk aan den Rijn met Maria Wilhelmina Hendriks (20 december Nijmegen). Het echtpaar had drie kinderen. Directeur sociale zaken. Geen kerk. Lid verzet. Volgens Het Grote Gebod behoorde hij tot de LO-Leeuwarden. Het boek noemt hem de helper van de voorman van het Nationaal Steun Fonds in Friesland, Jan Evenhuis. Pieter Wijbenga constateert daarentegen in zijn standaardwerk over het Friese verzet dat Melot geen rechtstreekse medewerker van het NSF was en dat zijn naam niet voorkomt op de lijst van gevallenen van deze organisatie. De auteur veronderstelt dat er bij de Duitsers enkel sprake was van het vermoeden dat Melot in zijn functie ook uitkeringen verstrekte aan gezinnen van verzetslieden en onderduikers. In de nacht van 25 op 26 juli 1944 is hij gearresteerd. Zijn aanhouding volgde na de inval van de SD in het kaaspakhuis van Tamminga aan de Schrans in Leeuwarden, waarbij ongelukkigerwijs het NSF-archief werd aangetroffen. Daarin bevond zich een adressenlijst waarop zijn naam stond. Tevergeefs probeerde zijn vrouw hem vrij te krijgen. Het feit dat in zijn woning een radio en een bedrag van 5600 gulden (voor die tijd een fors bedrag) werden gevonden, woog te zwaar voor zijn invrijheidstelling. Er ging ook een verhaal de ronde dat hij uit wraak van een SD'er was gepakt. Deze zou door toedoen van Melot niet zijn toegelaten tot de bridgeclub waarvan hij bestuurslid was. Evenhuis en Melot zijn op 18 augustus 1944 samen met twaalf andere noordelijke gedetineerden, met name Friezen, bij het concentratiekamp Vught doodgeschoten. Hun namen staan vermeld op het monument op de fusilladeplaats en de herdenkingswand in het Nationaal Monument Kamp Vught. Zie ook Berghuijs, Adriaan.
Melot is gecremeerd in het concentratiekamp Vught.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 36 - Amersfoort, Vught, Westerbork, Oorlogsgravenstichting.
Nationaal Monument Kamp Vught; P. Wijbenga, Bezettingstijd in Friesland, deel II; LO/LKP, Het Grote Gebod; site wiewaswie.nl; site zoekakten.nl (familyresearch.org); Streekarchief Langstraat Heusden Altena; site lucles.publicvm.com. site lucles.publicvm.com