Wo2Slachtoffers.nl

Kantorowicz, Ernst

Geboortedatum:
16 september 1892 (Forst (Dld.))
Overlijdensdatum:
18 oktober 1944 (Auschwitz (Pol.))

Biografie

Woonde in Amsterdam, Haringvlietstraat 20hs. Zoon van arts dr. Benno Kantorowicz en Paula Schindler. Op 25 september 1920 in Heidelberg (Dld.) gehuwd met Margarete Rothschild (5 november 1898 Heidelberg, Dld.). Dit huwelijk strandde na vijftien jaar. Op 11 mei 1936 hertrouwde hij in Frankfort aan de Main (Dld.) met Margaretha Paulina Prins (13 september 1903 Amsterdam). Israëlitisch. Kantorowicz groeide op in Hannover. Hij studeerde rechten in Lausanne, Heidelberg en Berlijn en promoveerde in 1917 in Göttingen. Van 1920 tot 1930 was hij in Kiel werkzaam als 'Magistratsassessor' en 'Magistratssyndikus' (1*). In Kiel leidde hij het 'Jugendamt und die Volkshochschule'. In de jaren 1930 tot 1933 fungeerde hij als professor voor 'Staatsbürgerkunde und Sozialwissenschaften' aan het 'Staatslichen Berufspädagogischen Institut' in Frankfort aan de Main. Hij doceerde aan de universiteiten in Frankfort en Kiel. In 1933 werd hij na de machtsovername van de nationaalsocialisten ontslagen. (2*) Daarna richtte hij zich helemaal op het joods cultureel werk en het volwassenenonderwijs. In 1938 zat hij van 11 november tot 25 december vast in concentratiekamp Buchenwald. Zijn Nederlandse echtgenote bereidde toen de emigratie naar Nederland voor. Maar ook in ons land bleek hij niet veilig meer te zijn na de inval van de nazi's in mei 1940. Hij werd in juni 1943 gearresteerd in Amsterdam. Vanuit Kamp Westerbork is Kantorowicz gedeporteerd naar Bergen-Belsen en op 27 januari 1944 overgebracht naar concentratiekamp Theresienstadt. Daar hield hij lezingen over sociale problemen. Hij trachtte zijn medelotgenoten te ondersteunen en er bij hen de moed in te houden. In de herfst van 1944 werd hij aangewezen om aan de selectie van joden voor de gaskamers deel te nemen. Hij weigerde dit resoluut en werd meteen naar vernietigingskamp Auschwitz gestuurd, waar hij op 18 oktober 1944 werd gefusilleerd. Zijn echtgenote en haar bijna zeventienjarige dochter Ellen Marion Levita uit haar eerste huwelijk bezweken aan het eind van de oorlog in concentratiekamp Bergen-Belsen aan de vlektyfus. Een zoon uit dat huwelijk overleefde de oorlog.
(1*) Een 'Magistratsassessor' is iemand die een rechter of rechterlijke instantie ondersteunt, een 'Magistratssyndikus' een soort juridische adviseur.
(2*) Dat gebeurde op basis van het zogenaamde 'Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsambtentums', kortweg het Berufsbeamtengesetz (BBG), die het de nieuwe machtshebbers mogelijk maakte joden en mensen met politiek onwelgevallige opvattingen uit de ambtelijke dienst te ontstaan.

Gecremeerd in concentratiekamp Auschwitz.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- OGS Gedenkboek 16, Oorlogsgravenstichting.
Gustav Radbruck, Biographische Schriften, deel 16, bewerkt door Günter Spendel, C.F. Muller Juristischer Verlag, Heidelberg, pag 152-154, site books.google.nl; Renate Heuer (red.) Lexicon deutsch-jüdischer Autoren, deel 13 Jaco – Kerr, KG Saur Verlag GmbH, München, 2005, pag. 243-244; Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland; Stadsarchief Amsterdam (persoonskaart Kantorowicz).