Wo2Slachtoffers.nl

Hijlkema, Jacob

Geboortedatum:
22 november 1900 (Grouw (nu: Grou))
Overlijdensdatum:
8 maart 1945 (Dongjum)

Biografie

Woonde in Grouw. Zoon van Kerst Hettes Hijlkema en Grietje van Riesen. Huwde op 11 juni 1924 in Kollum met Hiltje Houwink (4 januari 1901 Kollum - 4 juni 1984 Bilthoven). Het echtpaar had twee kinderen: Catharina Petronella (25 oktober 1928 Heerenveen) en Marianne Jacoba (18 januari 1935 Grouw). Adjunct-directeur houtwarenfabriek NV Halbertsma. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot de LO-Idaarderadeel. Tevens was hij gemeentecommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op 3 maart 1945 werd hij met onder anderen Bauke van der Pal (4 augustus 1918 Grouw) op verdenking van verboden wapenbezit gearresteerd. Hijlkema is overgebracht naar het SD-hoofdkwartier Burmaniahuis in Leeuwarden en daar ernstig mishandeld. Met Van der Pal en drie anderen werd hij gefusilleerd als represaille voor de aanslag op de tolk van de staf Abteilung für Ernährung und Landwirtschaft, Grietje Sinnema. De lichamen van de slachtoffers moesten op last van de SD in Leeuwarden een etmaal als afschrikwekkend voorbeeld blijven liggen. Hijlkerma’s naam staat op een monument voor het voormalige gemeentehuis van de begin 1984 opgeheven gemeente Idaarderadeel in Grou, op een gedenkteken langs de weg tussen Dongjum en Boer, op een witte plaquette in de Nederlands Hervormde Kerk te Dongjum en op het oorlogsmonument aan de Van Maasdijkstraat in Heerenveen.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!