Wo2Slachtoffers.nl

Dam, van, Sijbrandus

Geboortedatum:
18 december 1915 (Huizum/Leeuwarderadeel, Nederland)
Overlijdensdatum:
11 april 1945 (Dronrijp, Nederland)
Begraven op:
Nederlandse Oorlogsgraven Huizumer Begraafplaats Leeuwarden te Leeuwarden
Vak: 4 B. Rij: 15. Graf: 6.

Biografie

Woonde in Leeuwarden, Warmoezenierstraat 9. Zoon van Jacobus van Dam (broodventer) en Siebrigien Veenstra. Huwde met Sjoerdje Siccama (één dochter). Broodbezorger. Nederlands Hervormd. De oud-militair was lid van het verzet. In mei 1943 weigerde Van Dam zich te melden voor krijgsgevangenschap. Hij dook onder, voegde zich in een later stadium bij de Binnenlandse Strijdkrachten en was actief bij sabotagedaden. Op 8 december 1944 was Van Dam betrokken bij de legendarische kraak in de Leeuwarder gevangenis, waarbij 51 politieke gevangenen werden bevrijd uit handen van de SD, zonder dat er gewapend geweld aan te pas kwam. Hij zorgde voor de afvoer van de bevrijde gevangenen naar onderduikadressen. Kort voor de bevrijding, op zaterdag 7 april 1945, werd hij gearresteerd. Die ochtend had de SD bij een inval in een pand in de Sint Jacobsstraat in de Friese hoofdstad een lijst met de namen van de Leeuwarder BS'ers gevonden. Als represaille voor een aanslag op het spoorwegtraject Leeuwarden - Harlingen is Sijbrandus van Dam met een groep van twaalf anderen gefusilleerd bij de Van Harinxmabrug in Dronrijp. Tot de slachtoffers behoorden ook de gedeserteerde SS'er Outger van Dijk uit Leeuwarden en de omstreden Johannes Marinus Ducaneaux uit Arnhem. Zijn naam staat vermeld op een gedenkteken op de plaats van de executie. Op zijn graf is de toorts van de Stichting Friesland 1940-1945 aangebracht.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
- HEUVEL, C.C. VAN DEN e.a., Verzetsherdenkingskruis, Samsom Uitgeverij, 1985.
Archief Jack Kooistra. Dochter en schoonzoon van Sijbrandus van Dam. Verzetsmuseum Friesland, Leeuwarden. Oorlogsgravenstichting.