Wo2Slachtoffers.nl

Koning, de, Jan Rimmert

Geboortedatum:
31 december 1887 (Bolsward)
Overlijdensdatum:
14 april 1945 (Bolsward)

Biografie

Woonde in Bolsward, Snekerpoort 22. Zoon van Jacobus de Koning (schipper) en Pierkje Spoel. Huwde op 7 juni 1913 in Bolsward met dienstbode Trijntje Visser. Schipper/brandstoffenhandelaar. In de nacht van 13 op 14 april 1945, vlak voor de bevrijding, trok een groot aantal Duitse vrachtwagens door Bolsward in de richting van de Afsluitdijk. De Duitse onderofficier Bernhard Rolf (10 oktober 1905) uit Münster kreeg met zijn legertruck motorpech. Hij vroeg de Bolswarder politieman Jan Schoonbeek hem een garage te wijzen. Op de terugweg kruiste een knokploeg van tien BS'ers bij de Snekerpoortsbrug hun pad. Met zijn stengun schoot de leider van de groep, Piet Cnossen, de Duitser dood. Als tegenactie werden op bevel van de in Sneek zetelende Ortskommandant Schneider vlakbij de plek waar de schietpartij zich had plaatsgevonden Jan Rimmert en zijn inwonende zoon Jacobus de Koning (1 november 1913 Bolsward), evacué Herman Hennekes (13 mei 1909 Tiel) en architect Ruurd Jorritsma (3 augustus 1916 - 2 maart 1949 Leeuwarden) uit de woningen Snekerpoort – toen nog De Dijk geheten - 22, 23 en 24 gehaald. De eerste drie zijn bij het transformatorhuisje aan de Makkumervaart bij de Marnezijl gefusilleerd. Jorritsma had even daarvoor weten te profiteren van de verwarring die ontstond, toen de beide De Konings slaags raakten met Duitse militairen. Op de plaats van de executie staat een monument waarop de namen van de drie slachtoffers zijn vermeld.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Willem Haanstra, Bolsward in Oorlogstijd, hoofdstukken 21 en 22