Wo2Slachtoffers.nl

Groendijk, Cornelis

Geboortedatum:
20 september 1883 (Den Helder)
Overlijdensdatum:
8 maart 1945 (Ternaard, gemeente Westdongeradeel)

Biografie

Woonde in Ternaard. Zoon van Hendrik Groendijk (28 augustus 1853 Terschelling - 19 april 1931 Ternaard) en Anne Boer (7 november 1852 Terschelling - 9 juli 1943 Ternaard). Huwde op 8 juni 1916 met Tettje Jollema (12 oktober 1882 Oosterend, Terschelling - 13 januari 1983 Warmond). Het echtpaar had een kind. Notaris. Nederlands Hervormd. Lid verzet behorend tot de LO-Westdongeradeel. Zijn woning was regelmatig een ontmoetingsplaats voor de illegaliteit, onder meer omdat er een goede schuilplek was. Het gezin had zich ontfermd over het joodse jongetje Leo de Smitt, dat de oorlog heeft overleefd. Tijdens een razzia werd de onderduikersschuilplaats begin maart 1945 toch ontdekt. Twee mannen, een zoon van Groendijk en Albert Douwes Nauta, werden gearresteerd en opgesloten in de plaatselijke herberg, waaruit ze wisten te ontsnappen. Een derde onderduiker, veldwachterszoon S. Sikkes, had direct al weten weg te komen. Op 7 maart 1945 kreeg Groendijk een tip dat men hem wilde arresteren. Het arrestatiebevel was telefonisch afgeluisterd door de ondergrondse. De notaris vertrok vanuit zijn schuilplaats naar elders. De volgende dag kwam hij in het dorp alsnog bij een Duitse patrouille in beeld. Hij wilde rechtsomkeert maken en riep daardoor argwaan op bij de Duitsers. Aan een sommatie van zijn fiets te stappen gaf hij geen gehoor, waarna hij prompt werd neergeschoten. Op zijn graf staat de toorts van Stichting Friesland 1940-1945. Zijn naam staat op een monument in het plantsoen voor het voormalige gemeentehuis van de inmiddels niet meer bestaande gemeente Westdongeradeel en op het gedenkraam in de Nederlands Hervormde Kerk, eveneens in Ternaard.

Oorspronkelijk is Groendijk in Ternaard begraven. Op 16 oktober 1945 werd hij herbegraven op de Nederlands Hervormde Begraafplaats in Hoorn op Terschelling (koopgraf, kelder).

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 264; Rogier van Aerde e.a., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I en II, J.H. Kok NV, Kampen en H. Nelissen, Bilthoven, meerdere drukken, pag. 173; site 4en5mei.nl; Friese verzetsstrijders, site spanvis.nl; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; voormalige site Genlias/site wiewaswie.nl/site Alle Friezen/ site zoekakten.nl (familysearch.org), waaronder overlijdensakte 23/1945 gemeente Westdongeradeel; site home.kpn.nl/j-bakker/Terschelling/wassejan/pafg154.htm.