Wo2Slachtoffers.nl

Gorkum, van, Auke

Geboortedatum:
17 juni 1896 (Sneek)
Overlijdensdatum:
16 december 1944 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Sneek, Korte Veemarktstraat 8. Zoon van kastelein/winkelier/kapper Hendrik van Gorkum (16 maart 1853 Sneek – 8 december 1919 Sneek) en Sjoerdtje van der Baan (1 december 1853 Sneek – 8 oktober 1924 Sneek). Huwde op 14 juni 1919 in Sneek met Sietske Boorsma (7 december 1893 Wartena, nu: Warten – 17 juli 1976 Leeuwarden). Het echtpaar had een kind. Kelner/caféhouder. Nam café-restaurant van zijn vader over en verkocht zaak in 1929. Geen kerk. Lid verzet behorend tot de LO-Sneek. Van Gorkum is op 5 oktober 1944 gearresteerd tijdens het leeghalen en ontruimen van een woning van een gezochte verzetsman, die onderdook (1*). Hij werd overgebracht naar Leeuwarden, waar hij tijdens de verhoren ernstig werd mishandeld. Volgens de stamboom Ype Ypes is Van Gorkum aan een hartverlamming overleden, toen hij op de fiets vanuit Appingedam naar huis kwam.
(1*) Over Van Gorkum wordt in de stamboom Ype Ypes vermeld dat hij in de Tweede Wereldoorlog 'in de winkel van kruidenier Bijlsma (Leeuwarden?)' is opgepakt.

Begraven op de Algemene Begraafplaats in Sneek, vak 1, grafnummer 181.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 264; Rogier van Aerde e.a., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I en II, J.H. Kok NV, Kampen en H. Nelissen, Bilthoven, meerdere drukken, pag. 163; Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/site Alle Friezen (waaronder overlijdensakten12/1945 gemeente Sneek en 589/1944 gemeente Leeuwarden); site graftombe.nl; site genealogieonline.nl (stamboom Ype Ypes, waaronder van der Meulen).