Wo2Slachtoffers.nl

Hoffman, Georgius Johannes Antonius

Geboortedatum:
12 juni 1897 (Leeuwarden)
Overlijdensdatum:
25 november 1944 (Assen)

Biografie

Woonde in Bolsward, Marktstraat 9. Zoon van koopman Hermanus Hoffman (16 mei 1867 Leeuwarden – 9 november 1954 Leeuwarden) en Maria Catharina Wahle (1 februari 1866 Leeuwarden – 28 september 1950 Leeuwarden). Huwde op 14 oktober 1930 in Bolsward met Jacoba Maria Elisabeth Kloosterman (24 augustus 1895 Wijchen). Installateur(elektricien)/winkelier huishoudelijke artikelen. Rooms-Katholiek. De Bolswarder moest, net als 350 stadgenoten, verplicht werkzaamheden voor de Duitsers in Drenthe verrichten. Hoffman, die eerder een verzoek om verlof had gedaan, haalde zich het ongenoegen van de leiding van Organisation Todt op de hals. Hij werd ervan beschuldigd dat hij werk had geweigerd. Nadat het eerste schot was gevallen, hoorde een getuige hem vertwijfeld roepen: ‘Heilige Anthonius, ik heb niet geweigerd.’ In totaal is in de schuur van het Asser café Koops drie keer op Hoffman gevuurd. Bij de dodelijke schietpartij waren naast commandant Rudolf Bernard Busch van de Drentse OT, de schutter, nog twee Kolonnenführer aanwezig. Het stoffelijk overschot van Hoffman werd met een bord met het opschrift ‘Ik heb het werk geweigerd’ bij de Groningerwegsebrug aan de Groningerstraat neergelegd. Volgens Willem Haanstra is Hoffman uitgezocht om ‘als afschrikwekkend voorbeeld’ te dienen voor degenen die zich in Assen aan de verplichte arbeid zouden willen onttrekken. Al een uur voordat Hoffman werd doodgeschoten, had Busch opdracht gegeven op een stuk karton de tekst ‘Ik heb het werk geweigerd’ te tekenen. In juni 1949 is de Dresdener Busch door de Drentse kamer van het Bijzonder Gerechtshof in Assen tot de doodstraf veroordeeld. Dat was een verstekvonnis, want na de oorlog was hij naar Duitsland verdwenen. De opgelegde uitspraak had overigens geen rechtskracht, omdat het niet aan Busch was betekend.

Begraven op de Rooms-Katholieke Begraafplaats in Bolsward, vak AB, rij 10, grafnummer 15.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Willem Haanstra, hoofdstuk De lugubere moord op George Hoffman, in: Bolsward in Oorlogstijd. Een schokkend relaas over verraad, verzet en verdriet in een kleine stad, Banga Book Productions Groningen, 2005, pag. 81-86; NL-Verfahren, Niederländische Strafverfahren tegen Deutsche und Österreicher wegen im 2. Weltkrieg begangener NS-Verbrechten (www1.jur.uva.nl); site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakten 387/1944 gemeente Assen en 006/1945 gemeente Bolsward); berichten over strafzaak tegen Busch in Provinciale Drentsche en Asser Courant, Algemeen Handelsblad, Leeuwarder Courant en de Heerenveensche Koerier.