Wo2Slachtoffers.nl

Vries, de, Marten

Geboortedatum:
22 juni 1922 (Wartena (nu: Warten))
Overlijdensdatum:
7 juli 1943 (Wartena (nu: Warten))

Biografie

Woonde in Wartena. Zoon van visser/melkvaarder Siebe de Vries (5 mei 1889 Wirdum - 13 mei 1969) en Wijtske Swart (31 december 1889 Jorwerd, nu: Jorwert - 28 november 1954 Warten). Ongehuwd. Zuivelfabrieksarbeider/elektricien (Oorlogsgravenstichting)/landarbeider (overlijdensakte gemeente Idaarderadeel). Nederlands Hervormd. De Vries was een veelbelovende jongeman, die na Mulo-A en ambachtsschool van plan was op hoger niveau verder te studeren. Volgens de Oorlogsgravenstichting en de Erelijst van Gevallenen maakte hij deel uit van het verzet. Bij een razzia, waarbij ondergedoken jongemannen werden gezocht, zagen de Duitsers dat iemand die in het Leechlân aan het hooien was op de vlucht sloeg om in het hoge riet aan arrestatie te ontkomen. Deze persoon, die later De Vries bleek te zijn, werd meteen neergeschoten. Een kogel trof hem in het hart, waardoor de dood onmiddellijk intrad. Tijdens diezelfde razzia werd ook dorpsgenoot Jan de Jong (1*) door een schot dodelijk getroffen. De namen van beide slachtoffers staan op het oorlogsmoment voor het voormalige gemeentehuis van de gemeente Idaarderadeel (2*) aan de Stationsweg in Grou.
(1*) Jan de Jong ( 28 juli 1922 Wieuwerd).
(2*) De gemeente Idaarderadeel werd eind 1983 opgeheven. De gemeente ging op in Boarnsterhim. Na een nieuwe fusie valt Grou inmiddels onder de gemeente Leeuwarden.

Begraven op de Algemene Begraafplaats in Warten, vak D, rij 12, grafnummer 7.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005; Archief Jack Kooistra; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; site wiewaswie.nl/Alle Friezen (waaronder overlijdensakte 42/1943 gemeente Idaarderadeel); site 4en5mei.nl