Wo2Slachtoffers.nl

Beer, de, Ids

Geboortedatum:
7 juli 1916 (Nes (gemeente Westdongeradeel))
Overlijdensdatum:
2 februari 1945 (Leeuwarden)

Biografie

Woonde in Dokkum, Stationsweg. Zoon (jongste van tien kinderen) van landbouwer Freerk (Gatzes) de Beer (12 februari 1874 Wierum, gemeente Westdongeradeel – 17 augustus 1952 Nes) en Sijtske (Dirks) Bangma (7 februari 1872 Nes – 26 april 1959 Nes). Gehuwd met Tietje de Vries. Het echtpaar had twee kinderen (Freerk en Jacob). Handelsreiziger/koopman. Gereformeerd. Hij was lid van het verzet onder de schuilnaam Viervoeter en behoorde tot de LO-Dokkum. Vanuit zijn christelijke achtergrond en geloof in de bijbel voelde hij zich geroepen tot de strijd tegen de Duitse overheerser en het onwettige gezag. Na de executie van twintig politieke gevangenen en verzetsmensen op 22 januari 1945 aan de Woudweg in Dokkum zochten vrijwel alle illegale strijders uit de regio een veilig heenkomen elders in de provincie. De Beer kwam terecht bij de familie Wiebe Baron in Leeuwarden. Vermoedelijk als gevolg van andere arrestaties kwam de Sicherheitsdienst achter dit adres. Op 2 februari 1945 is De Beer aangehouden. Bij een poging te ontsnappen werd hij meteen neergeschoten. Nog dezelfde dag bezweek hij aan het opgelopen letsel. In Nes is de Ids de Beerstrjitte naar hem vernoemd. Voorts wordt zijn naam vermeld op het oorlogsmonument aan het Noorderbolwerk in Dokkum. Op 17 april 2019 is in de Theaterkerk in Nes een lezing gehouden met als thema "In vrijheid kiezen". Deze lezing is naar hem genoemd. Na een korte inleiding van zijn zoon Freerk de Beer werd deze speciale bijeenkomst opgeluisterd met lezingen door Baukje Zijlstra en Mart de Kruif, afgewisseld met muziek over oorlog en vrede door zanger Gerrit Breteler, toetsenist Peter van der Zwaag, gitarist Peter Krako en het strijkkwartet Regina Forte.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005, pag. 235; Rogier van Aerde e.a., Het Grote Gebod. Gedenkboek van het verzet in LO en LKP, deel I, J.H. Kok NV, Kampen en H. Nelissen, Bilthoven, meerdere drukken, pag. 171; W.A. Brug, Hun Naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen, Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1989; Friese verzetsstrijders, site spanvis.com; Ids de Beer, Oorlogsgravenstichting; site wiewaswie.nl/Tresoar (waaronder overlijdensakten 31/1945 gemeente Dokkum en 83/1945 gemeente Leeuwarden); site 4en5mei.nl; site genealogieonline.nl (stamboom Ham); site graftombe.nl; arttikel Nieuwsblad Noordoost Friesland d.d. dinsdag 9 april 2019.