Wo2Slachtoffers.nl

Visser, Gerardus Adrianus

Geboortedatum:
11 augustus 1935 (Haarlem)
Overlijdensdatum:
6 mei 1945 (Haarlem)

Biografie

Woonde in Haarlem-Noord, Reitzstraat 24. Zoon van postbeambte Gerardus Gerrit Visser (19 september 1898 Aalsmeer) en Geertruida Jacoba Truus Kroon (28 februari 1905 Haarlemmerliede en Spaarnwoude). Rooms-Katholiek. Met zijn broers Wim, Kees en Jaap was hij die zondagmiddag 6 mei 1945 vanuit Haarlem-Noord naar de Grote Markt gelopen. Zij wilden kijken, of de Canadese bevrijders al in het centrum waren gearriveerd. Doordat het zeer druk in de stad was, verloren de beide oudere broers Wim en Kees de beide jongsten uit het oog. 'Gerard loopt', schrijft Annabella Meddens, 'vrolijk zwaaiend met een oranje wandelstokje door de Grote Houtstraat, hand in hand met Jaap om elkaar niet kwijt te raken.' Om een uur of vier werd er plotseling geschoten. Mensen vluchtten de portieken in. Jaap dreef mee in de massa. Hij zag dat Gerard was getroffen en ineengezakt half op straat en half op het trottoir lag. Iemand uit het publiek pakte een paard bij de teugel en trok de viervoeter weg om te voorkomen dat over de jongen heen zou worden gereden. Toen Gerard omstreeks half vijf het Elisabeth Gasthuis aan de Gasthuisvest werd binnengebracht, bleek hij al overleden te zijn door een schotwond door het hart. Er was nog een tweede dodelijk slachtoffer. De tijdelijk in Heemstede verblijvende Amsterdammer Willem Roozen bezweek na een bloeding. Volgens het dagrapport van de Haarlemse politie was de aanleiding voor de schietpartij in de Grote Houtstraat 'het werpen van voetzoekers (rotjes, vuurwerk) op de weermachtwagens'. Het rapport constateert dat er door een lid van de Duitse weermacht is geschoten. Wat zijn beweegredenen waren is onduidelijk. Was er sprake van paniek en angst of een vlaag van woede?
1*) Willem Roozen (28 februari 1920 Weltevreden, N.I).

Begraven op Rooms-Katholieke Begraafplaats St. Barbera in Haarlem-Noord, grafnummer 237.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Annabella Meddens-van Borselen, Dubbel drama tijdens de bezetting, in: NHA nieuws, Noord-Hollands Archief, mei 2014, nummer 2, pag. 16-19; Hans Krol, Oorlogsslachtoffers Heemstede + bevrijdingsmonumenten Zuid-Kennemerland, site ilibrariana.wordpress.com; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte A 1486 gemeente Velsen).