Wo2Slachtoffers.nl

Slothouber, Jan

Geboortedatum:
Overlijdensdatum:
(Wientjesoord/Kranenburg, gemeente Vorden)

Biografie

Woonde in Borculo, (volgens Klein Bleumink) D 38 op Weertman aan de Kreunertweg. Zoon van landbouwer Hendrikus Slothouber (24 augustus 1861 Delden, Gelderland 7 april 1936 Vorden) en Hendrika Wesselink (8 september 1859 Veldwijk 27 juni 1931 Vorden). Gehuwd met Leida Pasman (1 mei 1892 Schependom, Gelderland 29 december 1979). Landarbeider (overlijdensakte)/huisslachter ('Vorden tijdens de bezetting'). Slothouber was op de ochtend van vrijdag 30 maart 1945 op de fiets op weg naar zijn woonplaats Borculo (1*). Enige kilometers van Vorden (2*) kruiste een SS'er zijn pad. Die riep hem toe dat hij halt moest houden. Slothouber had door zijn leeftijd moeite met op- en afstappen van de fiets. Hij kwam daardoor vrij langzaam van zijn rijwiel. De SS-man ging het kennelijk niet snel genoeg en hij schoot de inwoner van Borculo dood. Slothouber heeft enkele uren langs de weg gelegen. Hierna is zijn stoffelijk overschot naar het (plaatselijke) klooster overgebracht. Zijn naam staat op het oorlogsmonument bij de kruising van de Burgemeester Bloemersstraat en de Hessenstraat in Borculo.
(1*) Ellenkamp schrijft dat Slothouber naar de kerk in Borculo wilde fietsen. Volgens Klein Bloemink was hij onderweg naar huis.
(2*) Klein Bloemink vermeldt dat Slothouber bij Wientjesoord is doodgeschoten. Wienjesoord is een buurtschap, dat zijn naam ontleent aan het gelijknamige landhuis. Het ligt tussen Vorden en het dorp Kranenburg. Ellenkamp geeft aan dat het dodelijke voorval plaatsvond ter hoogte van (de) Kranenburg.

Slothouber is op 3 april 1945 begraven op de Algemene Begraafplaats in Vorden, derde klasse, 3ged, grafnummer 32.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Robert Ellenkamp, Vorden tijdens de bezetting, eigen uitgave, 1997; Jan Klein Beumink, Oorlogsslachtoffers van de gemeente Borculo, Borklose Maote, nr. 21, 2005; site wiewaswie.nl (waaronder de overlijdensakten 40/1945 gemeente Borculo en 30/1945 gemeente Vorden); site zoekakten.nl (familysearch.org); site online-begraafplaatsen.nl; Algemene Begraafplaatsplaats Vorden, lijst van begravenen periode 1870-1974, site genealogiedomein.nl; site 4en5mei.nl.