Wo2Slachtoffers.nl

Krikke, ir., Albert Ferdinand

Geboortedatum:
5 januari 1910 (Oudehaske, gemeente Haskerland)
Overlijdensdatum:
23 mei 1945 (Rotenburg-Unterstadt (Dld.))

Biografie

Woonde te Utrecht, Moličrelaan 23. Zoon van aannemer Uiltje Krikke (4 oktober 1878 Oudehaske – 19 november 1961 Heerenveen) en Janna Schuurman (20 augustus 1885 Annerveenschecanaal, gemeente Anloo – 2 maart 1956 Heerenveen). Gehuwd op 8 juni 1937 in de gemeente Opsterland met Froukje Jikke Landmeter (26 februari 1910 Gorredijk). Directeur-aannemer fa. Krikke. Reserve tweede luitenant Speciale Diensten. Nederlands Hervormd. Hij opereerde in het verzet onder de schuilnaam Van Breukelen. Krikke verzamelde spionagegegevens en verspreidde levensmiddelenbonnen onder onderduikers. Hij was de leider van de Ordedienst in de Vechtstreek, maar volgens 'Hun naam leeft voort...!' heeft hij ook voor de Raad van Verzet en de KP gewerkt. Bij de vorming van de Binnenlandse Strijdkrachten moesten OD, RVV en KP een gezamenlijke organisatie gaan vormen. In Utrecht verliep dat allerminst op rolletjes. Na langdurig en moeizaam overleg werden de partijen het eens om Krikke tot commandant van gewest 8 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten te benoemen. 'Vanwege zijn 'KP-mentaliteit' kreeg hij het vertrouwen van de knokploegen', schrijft historica Spaans-Van der Bijl in 'Utrecht in Verzet'. Op 22 november 1944 belegde hij in de kamer van Koophandel aan de Maliesingel 2 in Utrecht een vergadering voor de districtscommandanten in Utrecht en de Betuwe en de in het gebied werkzame agenten van het Bureau Bijzondere Opdrachten (BBO). Toen een man of tien in het gebouw waren, deed de SD een inval. De Duitsers waren op het spoor van de bijeenkomst gekomen door het oppakken van een koerierster, bij wie een convocatie voor de vergadering was gevonden. Van de aanwezigen wisten slechts twee uit Duitse handen te blijven. Krikke werd met de andere gevangen genomen verzetsmensen naar de Koning Willem III-kazerne in Apeldoorn overgebracht (1*). Op 19 december 1944 arriveerde hij in Kamp Amersfoort, waar hij kampnummer 70736 kreeg. Hij verbleef er tot 2 februari 1945. Twee dagen later kwam hij in concentratiekamp Neuengamme aan. Op 29 april 1945 werd Krikke in Sandbostel bevrijd. Drieëneenhalve week later overleed hij in een ziekenhuis in Rotenburg aan uitputting en de mishandelingen die hij tijdens zijn gevangenschap had moeten ondergaan. In Utrecht is de Krikkelaan naar de verzetsman vernoemd. Zijn naam staat vermeld op een gedenkteken aan het Julianaplein te Heerenveen, het verzetsmonument in de Utrechtse Transwijk en de verzetsplaquette in het gebouw van de Kamer van Koophandel in Utrecht.
(1*) Landelijk Sabotage Commandant 'Frank' van Bijnen van de (L)KP maakte direct plannen om de Utrechtse verzetsleiders te bevrijden. Samen met 'Paul' Esmeijer ging hij op 28 november naar Apeldoorn om zelf de mogelijkheden te verkennen voor een bevrijdingsactie. De twee werden echter ontdekt. Beiden moesten dit met de dood bekopen. Om niet de kans te lopen dat gevangenen zouden worden bevrijd, executeerden de Duitsers op 2 december 1944 dertien gedetineerden uit de kazerne. Onder hen bevonden zich vijf van de Utrechtse gevangenen: Johannes van Zanten, Seerp Postma, Jakob Vos, Jacob Engelaan en Gerrit Westdijk.

Krikke is begraven op het nieuwe gedeelte van de Algemene Begraafplaats in Heerenveen, vak F, rij 14, grafnummer 5.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Jack Kooistra, Een laatste saluut. Fryslân in de oorlog, Penn Communicatie, Leeuwarden, 2005; W.A. Brug, Hun naam leeft voort...! Oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen, Repro Holland BV, Alphen aan den Rijn, 1989; T. Spaans-van der Bijl, Utrecht in Verzet 1940-1945, tweede, herziene druk, Stichting De Plantage, Utrecht, 2005; Digitaal Monument Neuengamme; Oorlogsgravenstichting; Erelijst van Gevallenen 1940-1945; site wiewaswie.nl (waaronder overlijdensakte 2096/1951 gemeente Utrecht); site 4en5mei.nl.