Wo2Slachtoffers.nl

Appelman, Adrianus Willem

Geboortedatum:
19 oktober 1911 (Rotterdam)
Overlijdensdatum:
31 januari 1945 (Amsterdam)

Biografie

Woonde in Amsterdam Vrolikstraat 325. Zoon van Adrianus Gerardus Appelman (15 februari 1874 Gouda) en Adriana Johanna Wouters Rotterdam (10 september 1887 Rotterdam). Gehuwd op 14 oktober 1936 met Maria Aartje Verbree (5 juli 1912 Sloten, NH 23 september 1953 Amsterdam). De weduwe hertrouwde op 9 maart 1949 met Pieter Balk (12 februari 1912 Amsterdam). Broodbakker/expeditiechauffeur/broodbezorger. Hij werd op de avond van 31 januari 1945 bij een beroving voor het pand van Celebesstraat 79 doodgeschoten. In gezelschap van zijn zwager Aart Verbree was hij bezig om broden, die hij bij bakker Simons op het Boniplein had gehaald, naar zijn broodwinkel in de Vrolikstraat 235 te brengen. De politie beschrijft in het dag- en nachtrapport, hoe de fatale overval verliep: 'Toen zij zich in de Celebesstraat voor perceel 79 bevonden, werden zij door vijf zes personen staande gehouden, die hen sommeerden om de handen omhoog te houden, daar anders geschoten zou worden. Aanvankelijk voldeden zij aan deze sommatie, daar zij in de duisternis meenden dat deze personen met karabijnen waren gewapend en scherp licht gevende lantaarns bij zich hadden. Een der personen maakte daarop de bakkerskar open. Appelman vroeg toen, wie of zij waren en wat of zij wilden. Daarna wilde Appelman de kar dichtgooien. Een der aanvallers gaf toen het bevel 'schiet', waarop een der anderen een vuurwapen op de borst van Appelman plaatste en een schot loste, waarop Appelman zwaar gewond neerviel. Verbree werd door een paar mannen in het aan de Celebesstraat grenzende plantsoen geworpen. Daarna hebben de overvallers 69 broden uit de kar gestolen en zijn de Minahassastraat ingevlucht. Verbree heeft toen om hulp geroepen, waarna enige bewoners naar buiten kwamen en Appelman in perceel Celebesstraat 79 naar binnen (hebben) gedragen.' De arts van de GG en GD kon slechts de dood constateren.

Heeft u zelf meer informatie over deze persoon? Lever het aan!

Bronnen

Informatie:
Bianca Stigter, Atlas van een Bezette Stad Amsterdam 1940-1945, Uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam|Antwerpen, 2019, pag. 483; site wiewaswie.nl; Stadsarchief Amsterdam (persoonskaarten en dag- en nachtrapport politie).